Gå direkt till innehåll
Anette Bolin, nybliven professor i socialt arbete.
Anette Bolin, nybliven professor i socialt arbete.

Nyhet -

Ny professor med fokus på barns rättigheter

Hon drivs av ett engagemang kring barns och ungas rätt till stöd inom socialt arbete. Nyligen befordrades Anette Bolin till professor i socialt arbete vid Högskolan Väst.

Hallå där Anette Bolin - hur känns det att vara nybliven professor?
Det känns väldigt bra! Att bli professor har inte direkt varit ett mål i sig men jag har velat forska och haft ett stort intresse för barn och ungas situation inom socialttjänstens område. Att bli professor innebär ett tydligare uppdrag om att jobba med utveckling av forskning och forskarutbildning.

Kan du berätta lite om din forskning!
Mina intresseområden rör barn och unga utifrån deras perspektiv på några olika områden. Det handlar dels om organisering av social barn- och ungdomsvård men också om professionellas yrkesutövning i välfärdsarbete samt socialpolitiks förändringar i samhället (till exempel föräldrars förmåga till försörjning vid arbetslöshet och dess konsekvenser för barn). Gemensamt för de forskningsprojekt jag drivit är att de rör interaktionen mellan organisering av professionellas yrkespraktik och barn och ungas erfarenheter och förståelse av de sociala insatser de får ta del av. Just nu leder jag ett forskningsprojekt (2018-2020) som handlar om barns och ungas erfarenheter av organisering av försörjningsstöd.

Vad intresserar dig med detta forskningsområde?
Dels drivs jag av ett engagemang kring barns och ungas rätt till stöd inom socialt arbete och det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet men det handlar också om ett intresse för välfärdspolitik, dess professioner och organisationer.

Finns det något nytt område du skulle vilja ta dig an att forska kring?
Det har jag inte tänkt utan välfärdsforskning och organisering av densamma utifrån olika perspektiv är nog det område jag kommer fokusera på. 

Kontakt: Anette Bolin, anette.bolin@hv.se, 0721-60 01 88

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55