Gå direkt till innehåll
Ny professor med intresse för utvecklingsfrågor

Nyhet -

Ny professor med intresse för utvecklingsfrågor

Just nu befinner sig Per Assmo i Sydafrika på University of the Western Cape i Kapstaden. Han arbetar där under två månaders tid med att driva det gemensamma magisterprogrammet i internationell politik tillsammans med Högskolan Väst. Högskolan Väst är annars där Per finns till vardags och där han alldeles nyligen befordrats till professor i kulturgeografi.

Grattis till din befordran! Hur känns det?

Tack bra! Det är ju alltid trevligt att få ett erkännande för sitt arbete, och inom akademin är en befordran till professor den markering som visar på att man uppnått en hög akademisk nivå. Jag har alltid drivit FoU frågor som jag funnit intressanta. Detta har också gjort att forskningsprojekt, publiceringar och utveckling av program mm fungerat ganska väl. Det är helt enkelt ett kvitto på det arbete jag utfört.

Vad blir skillnaden i vardagen?

För mig blir det på kort sikt ingen större förändring. Jag driver ett antal forskningsprojekt, har programansvar, utvecklar nya program och forskningsprofiler. På längre sikt kommer jag troligen att bli än mer involverad som ansvarig för nya forskningsområden, med mer handledning av doktorander och annat.

Kan du kort beskriva ditt forskningsområde?

Jag har under åren drivit forskningsfrågor med olika fokus inom det kulturgeografiska ämnesområdet. Den multidisciplinära profilen har gjort att frågor berört olika områden och inriktningar. Som exempel kan nämnas utvecklingsfrågor med fokus på den afrikanska kontinenten, regional utveckling och klusterfiering, lokal hållbar landsbygdsutveckling och internationalisering av högre utbildning. På senare år har forskningsinriktningar även kommit att inkludera områden såsom arbetsintegrerat lärande samt integration och migration.

Varför har det blivit just detta forskningsfält?

Jag har alltid haft ett intresse för utvecklingsfrågor, inte minst med fokus på Afrika. Detta har gjort att jag skapat många nätverk och kontakter på den afrikanska kontinenten, vilket därmed gett allt fler projekt och samarbeten på denna kontinent.

Finns det något nytt område framöver du vill ta dig an att forska kring?

Jag har ganska länge haft ett intresse av att utveckla och arbeta med tidsgeografiska koncept och analysmodeller. Tidsgeografi har ett intressant flerdimensionellt perspektiv som kan användas inom många forskningsfält. Detta är något som jag gärna vill jobba vidare med och utveckla ytterligare. Vi fick dessutom nyligen positiv respons på en ansökan från STINT/NRF där vi gemensamt skall utveckla en internationell masterutbildning i AIL-politik. Detta kommer jag förstås att arbeta vidare med den närmsta framtiden.

Kontakt: Per Assmo, per.assmo@hv.se 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.