Gå direkt till innehåll
Så hanterar Högskolan Väst covid-19 just nu

Nyhet -

Så hanterar Högskolan Väst covid-19 just nu

Nu närmar sig 2020 sitt slut och året som gått har varit krävande för både studenter och medarbetare. Det har varit ett år som präglats av coronapandemin och vi har behövt tänka nytt och ställa om och det kan dröja innan vi kan återgå till ett normalläge igen.

Nu råder nya skärpta råd i hela landet och Högskolan Väst följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att vi betraktar vår verksamhet som en arbetsplats. Vår utgångspunkt vad gäller undervisning och examination är distans när det är möjligt och campus när det är nödvändigt. När vi nu planerar för vårens arbete och studier fortsätter vi att göra det utifrån denna huvudregel. Detta gäller åtminstone fram till läsperiod 3 dvs t om mars med det vi vet just nu.

Salstentor
I huvudsak görs tentor på distans, men det finns vissa undantag när detta inte är möjligt t ex när det handlar om praktiska moment eller laborationer. I de fallen har högskolan arbetat hårt med att anpassa lokalerna för minskad smittspridning med många olika åtgärder.

Praktik
Covid påverkar givetvis våra studenters möjligheter att genomföra sin VFU. Det är svårt att ge ett generellt svar eftersom situationen kan se olika ut. Gemensamt är att vi försöker hitta lösningar så att VFU ska kunna genomföras, men vi hänvisar studenterna till respektive programansvarig för mer information.

Erfarenheter under pandemin
Pandemin, som är väldigt tragisk i sin grund, har även medfört att vi lärt oss väldigt mycket inte minst kring den digitala utvecklingen. Vi har uppgraderat nästan samtliga salar med teknisk utrustning och ställt om på ett sätt som vi kanske inte trodde var möjligt före pandemin. Därmed har vi fått en skjuts i våra ambitioner som vi hade att kunna genomföra våra utbildningar i en mer flexibel form. Vi har också lärt oss väldigt mycket om att arrangera konferenser och seminarier digitalt, vilket vi säkert kommer att dra stor nytta av i framtiden. Vi har också lärt oss att vi behöver träffas socialt – att bara arbeta eller studera hemifrån är ofta inte helt optimalt. En mix av bägge fungerar bäst.

Det är viktigt att alla håller avstånd och tar personligt ansvar. Har du sjukdomssymtom eller tillhör någon riskgrupp ska du inte komma till campus. 

För ytterligare information kontakta:
Maria Derner, kommunikationschef 
maria.derner@hv.se 
073-901 33 06

Ämnen

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.