Gå direkt till innehåll
Industriföretag och Högskolan Väst utvecklar kurser som möter nya kunskapskrav för ledning och organisering i ett digitaliserat arbetsliv. Foto: Högskolan Väst.
Industriföretag och Högskolan Väst utvecklar kurser som möter nya kunskapskrav för ledning och organisering i ett digitaliserat arbetsliv. Foto: Högskolan Väst.

Nyhet -

Teknikomställningen kräver nya kunskaper hos industrins ledare och utvecklare

Nya kunskaper och kompetenser är nödvändiga för att möta dagens och framtidens krav på ledning och organisering inom arbetslivet. Högskolan Väst utvecklar tillsammans med elva industriföretag kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete. Flera kurser startar i höst.

Digitaliseringen förändrar arbetsinnehåll och arbetssätt för alla inom industrin. Personer som arbetar med ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete behöver bygga på med nya kunskaper och verktyg som går hand i hand med teknikomställningen.

2023 startade Högskolan Väst ett nytt utbildningsprojekt, KOLS*, där kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare är i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.

– Vår verksamhet är ständigt under utveckling, förändring och förbättring. Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, GKN Aerospace.

– För oss är det värdefullt att kunna påverka val av kunskapsområden och kursinnehåll. Vi har en bra dialog med Högskolan Väst. De är lyhörda för att skapa kursupplägg där yrkesverksamma kan kompetensutveckla sig parallellt med jobbet. Det här sättet att jobba tillsammans kring utbildning är ett utmärkt exempel på god samverkan, säger Christopher.

Beprövat koncept för livslångt lärande

Utbildningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen och bygger på ett väl beprövat koncept för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom industrin. Högskolan Väst har sedan 2012 utvecklat konceptet stegvis i samverkan med industrin. Förutom att kurserna är korta, kostnadsfria och designade för yrkesverksamma, så ingår även validering av kunskaper i upplägget. Det innebär att den som saknar högskolebehörighet kan få sina formella meriter och sin arbetslivserfarenhet bedömd genom validering.

– Det handlar om att underlätta det livslånga lärandet för yrkesverksamma genom att skapa flexibla former för kompetensutveckling på avancerad nivå. Kurserna har utformats så att deltagarna ska kunna studera och jobba parallellt, berättar Kristina Johansson, universitetslektor på Högskolan Väst.

Teori och praktik vävs samman

På Högskolan Väst är arbetsintegrerat lärande en viktig del i alla utbildningar och kurser. Det innebär att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman på olika sätt och att samverkan med aktörer i samhället prioriteras.

– För oss är det naturligt att samverka med näringslivet kring utveckling av utbildning på alla nivåer. Näringslivet vet ju bäst vilka kunskaper och kompetenser som behövs. I det här projektet har vi tillsammans genomfört allt från kartläggning av kunskapsbehov och operativa strategier, till val av kurser och avstämning kring kursinnehåll, säger Kristina.

I nuläget finns fyra kurser framtagna – en ges i vår och tre startar i höst. Men kursutbudet kommer att utökas rejält från och med läsåret 2025/26 förutsatt att KK-stiftelsen beviljar medel till ett treårigt utbildningsprojekt inom samma kunskapsområde.

– Vi hoppas kunna gå vidare med steg 2 där vår plan är att utveckla ytterligare ett antal korta kurser som totalt motsvarar 45 hp. Kurserna kommer i korthet att fokusera på digitalisering, livslångt lärande och hållbar utveckling, säger Kristina.

*KOLS står för Kompetensutveckling för organisering och ledning av ett digitaliserat och hållbart samhälle.

--------------------------------------------------------

Kursutbud 2024

  • Lärande i arbetslivet, 3 hp.
  • Ledarskap – kommunikation och ledning av olikheter, 3 hp
  • Grunder i cirkulär ekonomi, 3 hp
  • AI i verksamheter, 3 hp

Läs mer

Kontakt: Kristina Johansson och Viktoria Johansson, Högskolan Väst.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Christina Axelsson

Christina Axelsson

Kommunikatör, forskning 0739-01 33 86

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.