Gå direkt till innehåll
Bild från högskolans Kliniska Lärandecenter.
Bild från högskolans Kliniska Lärandecenter.

Nyhet -

Vårdstudenter lär av varandra genom simuleringsövningar

Att träna i team med olika yrkeskategorier där studenterna lär tillsammans med, om och av varandra kallas interprofessionellt lärande. Hur detta lärande sker mellan olika vårdyrken var fokus på ett av många inslag under den årliga VILÄR-konferensen inom arbetsintegrerat lärande som arrangerades av Högskolan Väst den 3-4 december.

Under konferensen samlades nationella och internationella forskare inom högskolans profil arbetsintegrerat lärande för att samverka gränsöverskridande och utbyta erfarenheter av forskning och utveckling. Arbetsintegrerat lärande är en term för olika utbildningsmodeller som bygger på samarbete och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Aktuell forskning presenterades på konferensen och en av presentationerna handlade alltså om interprofessionellt lärande, IPL.

Karin Rehnström och Susanna Höglund Arveklev är båda aktiva på högskolans Kliniska Lärandecentrum, KLC, som de har kunnat använda som en miljö för att studera lärandet mellan olika yrkeskategorier.

- KLC är vårt nav för arbetsintegrerat lärande inom vårdutbildning- och forskning. Här möts teori och praktik och utvecklas tillsammans, säger Karin och Susanna.

Skapar ett bättre samarbete
De driver tillsammans en forskningsstudie där målet är att införa IPL som en strimma i högskolans vårdutbildningar.

- Det blir till exempel IPL-moment med sjuksköterskestudenter, undersköterskeelever från Kunskapsförbundet, specialistundersköterskestuderande och läkarstudenter. Om man har dessa övningar redan under sin utbildning är förutsättningarna mycket bättre för samarbete över professionsgränserna och ett bättre lagarbete när man sedan möter varandras professioner ute i arbetslivet, säger Karin och Susanna.

Simuleringsövning ger "praktisk klokhet"
Rent konkret handlar studien om att dra lärdomar från en 2,5 dagars simuleringsövning med 90 sjuksköterskestudenter och 69 undersköterskeelever med lärare såväl från högskolan som vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Verksamma sjuksköterskor från Trollhättans Stad deltog också.

- Vi kan se att studenterna blir säkrare i sin roll och denna trygghet gör att de vågar lita till sin egen förmåga och pröva nya saker. Vi använder reflektion som ett sätt att lära och reflektionen av sitt egna och andras agerande skapar en sorts ”praktisk klokhet” som gör studenterna mer förberedda för kommande yrkesutövning, berättar de.

Här kan du se kommentarer från simuleringsövningen:

Om VILÄR-konferensen

Kontakt:

Karin Rehnström, karin.rehnström@hv.se, 0739-69 92 55
Susanna Höglund Arveklev, susanna.arveklev-hoglund@hv.se, 0739-79 42 49

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.