Gå direkt till innehåll
Anders Sandblads forskning har fokus på yrkeskunnande, artificiell intelligens och digitalisering. Foto: Högskolan Väst
Anders Sandblads forskning har fokus på yrkeskunnande, artificiell intelligens och digitalisering. Foto: Högskolan Väst

Nyhet -

Vad händer med yrkeskunnandet när uppgifter läggs över på teknologin?

Digitalisering står i centrum för utvecklingen i dagens arbetsliv. Men vad händer när arbetsuppgifter läggs över på teknologin? Vad riskerar att gå förlorat i form av kunnande och kvalitet? Och hur undviker vi det? Det här är frågor som Anders Sandblad, industridoktorand på Combitech, ställer i sin forskning.

Anders är kopplad till Högskolan Västs forskning inom Industriellt arbetsintegrerat lärande. Här berättar han om sitt forskningsarbete inom yrkeskunnande, artificiell intelligens och digitalisering.

Varför behövs den här forskningen?

Förväntningarna är idag höga på att artificiell intelligens och den digitala teknologin ska kunna lösa olika utmaningar i arbetslivet. Jag intresserar mig för vad som händer med den kunskap som är unik för människan när arbetsuppgifter läggs över på teknologin. Jag vill ge ett yrkeskunnandeperspektiv på användning av digital teknologi. Det är ett perspektiv som tappats bort såväl i forskningen som i den allmänna idédebatten kring digitalisering. Med yrkeskunnande menar jag kunskap som används i mötet med enskilda situationer för att lösa de uppgifter man ställs inför, det vill säga praktisk kunskap.

Vad hoppas du att forskningen ska bidra med?

För att kunna dra nytta av teknologin på bästa sätt, behöver man inte bara förstå vad som går att vinna, utan också vad som riskerar att gå förlorat. Jag hoppas kunna bidra till förståelsen av det mänskliga yrkeskunnandets natur, dess roll och utveckling i ett digitaliserat arbetsliv, och insikter om hur vi kan undvika att det här kunnandet marginaliseras. Kanske kan avhandlingen också bli ett inlägg i idédebatten kring digitalisering.

Har Combitech ett särskilt intresse av den?

Combitech är ett teknikkonsultföretag med flera projekt i digitaliseringens framkant. Företaget har också en ambition att ligga i framkant gällande kompetensutveckling och har utvecklat ett unikt koncept för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas praktiska erfarenheter, det vill säga deras yrkeskunnande. Combitechs intresse i forskningen handlar om att stärka båda dessa områden, men resultaten kan vara värdefulla för alla som har ett intresse i frågor rörande digitalisering.

Hur långt har du kommit? När är forskningsprojektet klart?

Jag är just nu inne i en intensiv period av skrivande på mitt avhandlingsmanus. Om allt går som planerat är jag klar runt jul 2021.

Något mer du vill berätta om?

De perspektiv jag utgår från i min forskning har sina rötter i en rad studier som genomfördes vid Arbetslivscentrum under 1970- och 1980-talet; en period då utvecklingen av artificiell intelligens, liksom nu stod på topp. De kritiska frågor som väcktes då är minst lika aktuella idag.

Se filmen där Anders berättar mer om sin forskning!

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterat innehåll

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.