Gå direkt till innehåll
Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst
Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst

Nyhet -

”Vi är redo att hjälpa regionen växa”

Västra Götalandsregionen ska bli ett föredöme vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Det är målsättningen i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi som varit på remiss bland olika aktörer. Högskolan Väst är en av de som lämnat in ett yttrande.

- I stort är vi positiva till förslaget till ny strategi. Den målar med breda penseldrag och stakar ut en riktning som jag tror skulle vara positiv för invånarna och regionen som helhet. Utmaningen blir att bli mer konkret i hur detta ska genomföras, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst.

Högskolan anser att det är positivt att man sätter strategin i ett sammanhang genom att koppla regionens utmaningar och FNs hållbarhetsmål till de regionala aktörernas kraft och potential. Det skapar en stark vi-känsla.

Martin Hellström säger att högskolan ser två huvudsakliga förbättringsområden i förslaget till strategi. För det första anser man att för mycket fokus ligger på näringslivet och dess utveckling. Det är inte fel i sig men även den viktiga utvecklingen och innovationskraften inom offentlig sektor måste lyftas i strategin, menar han.

För det andra så finns det en osäkerhet kring genomförandet. Den största utmaningen blir, enligt Högskolan Väst, hur man kan skapa engagemang, drivkraft och gemensamt ägandeskap över strategin runt om i regionen så att målen nås. Svaret är, enligt Martin Hellström, samverkan.

- Det är viktigt att alla aktörer i regionen ses som likvärdiga och att de bidrar. Alla aktörer måste också dela synen att vi ger oss ut på denna resa tillsammans. Det gäller de små företagen, organisationerna och kommunerna, såväl som de stora.

Förutom att fortsätta leverera högklassig forskning och utbildning, så menar Högskolan Väst att man även kan bidra med att lyfta Västra Götaland på många andra sätt. Högskolan har lång erfarenhet av samverkan och kan bidra med konceptuella modeller. Man arbetar med arbetsintegrerat lärande som i sig är en innovation inom lärande, och samtidigt en vetenskaplig grund för livslångt lärande. Och man arbetar redan idag med att öka övergången till högre studier för att stärka regionen genom att höja kompetensnivån.

- Att det konkreta arbetet med att förverkliga målen i strategin kommer igång är viktigt. Från Högskolan Västs sida är vi redo att genom samverkan, kunskap och kreativitet hjälpa regionen att växa, avslutar Martin Hellström.  

Ämnen

Regions


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55