Gå direkt till innehåll
Ulrika Lundh Snis från Högskolan Väst öppningstalade på WIL24-konferensen.
Ulrika Lundh Snis från Högskolan Väst öppningstalade på WIL24-konferensen.

Nyhet -

WIL24 gav nya perspektiv på arbetsintegrerat lärande

Hur kan arbetsintegrerat lärande hjälpa en värld som snurrar allt fortare att ställa om? Hur kan samhället använda kombinationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för att skapa ny kunskap och nytt lärande som tar oss in i framtiden? Det var inriktningen på WIL24, en konferens med fokus på forskning om arbetsintegrerat lärande.

- Jag är imponerad över kvaliteten på alla keynotes och de forskningsbidrag som presenterades under konferensen. De gav deltagarna nya perspektiv på hur arbetsintegrerat lärande kan bidra till nya krav på kunskapsutveckling och omställning inom både högre utbildning och arbetsliv. Ska vi lösa utmaningarna behövs nya sätt att se på lärande, kunskapsutveckling och samverkan mellan akademin och omvärlden, säger Ulrika Lundh Snis, professor och verksamhetsledare för den kompletta akademiska miljön AIL vid Högskolan Väst.Det var andra gången Högskolan Väst anordnade WIL-konferensen och denna gång var en av högskolans partners, sydafrikanska Central University of Technology, medarrangör och värd. Målet med konferensen var att lyfta relevant forskning, men att också samla deltagare utanför akademin.

En av deltagarna på WIL24 var Johan Linder, utbildningschef på NU-sjukvården, som menar att konferensen var en möjlighet till kunskapsutbyte kring arbetsintegrerat lärande.

- För NU-sjukvården var det viktigt att delta för att vi ska hålla oss uppdaterad om den senaste forskningen när det gäller arbetsintegrerat lärande, då en så stor del av vårt lärande är arbetsintegrerat både för medarbetare och alla de studerande som varje år kommer till oss för sin verksamhetsförlagda utbildning, säger han.

Konferensen samlade över 50 delegater från fyra olika länder. 14 olika lärosäten var representerade. 16 forskningsartiklar och sex doktoranduppsatser presenterades under konferensens två dagar.

Under konferensen delades pris ut för både bästa doktorandartikel och bästa forskningsartikel. Priset för bästa doktorandartikel gick till Yanda Peter från Cape Peninsula University of Technology. Priset för bästa forskningsartikel gick till Boitumelo Papane från University of the Western Cape.

Yanda Peter och Boitumelo Papane vann pris för bästa doktorandartikel respektive bästa forskningsartikel under WIL24.

- Det var viktigt att organisera den här konferensen av flera skäl. WIL24 hjälper oss att ytterligare formulera och lyfta arbetsintegrerat lärande som ett internationellt forskningsområde och även som ett utbildningsämne inom akademin. Dessutom svetsar det samman forskningskollegiet inom arbetsintegrerat lärande och öppnar möjligheter till ny forskningssamverkan. Att parter utanför akademin deltar ger också inspiration till ny samverkan, menar Ulrika Lundh Snis.

Enligt Johan Linder är den viktigaste lärdomen att ensam inte är stark.

- Vi behöver bygga nätverk och ha stabila strukturer som möjliggör kunskapsutbyte mellan akademin och omvärlden, i mitt fall inom hälso- och sjukvården. Detta är ett måste för att klara de framtida utmaningar vi står inför, där både nya arbetssätt och utbildningar måste skapas, avslutar han.

  Nästa års konferens, WIL25, organiseras av Høyskolan Kristiania i Oslo, Norge.

  För ytterligare kommentarer, kontakta:
  Ulrika Lundh Snis
  Professor och verksamhetsledare för den kompletta akademiska miljön AIL vid Högskolan Väst.
  070-386 22 39

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Stefan Kudryk

  Stefan Kudryk

  Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

  Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

  Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

  Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.