Gå direkt till innehåll
700 lärare i Vänersborg rustas för det globala klassrummet

Pressmeddelande -

700 lärare i Vänersborg rustas för det globala klassrummet

Nu utbildas 700 lärare i Vänersborgs kommun för att bli bättre rustade för att klara av den mångfald i klassrummet som finns idag. Genom en kurs från Högskolan Väst som rör språk, kultur, mottagande och interkulturalitet satsar kommunen nu stora resurser för att vässa lärarkompetensen.

- Situationen i skolan förändras hela tiden så det finns ett ständigt behov av påfyllnad av kompetens. Vi är glada och stolta över att ha fått detta förtroende av Vänersborgs kommun, säger Marie Påsse, ansvarig på Högskolan Väst.

Marie Påsse berättar att det sedan innan finns mycket god samverkan med Vänersborgs kommun och att tidigare lyckad samverkan kring studiehandledare och modersmålslärare ledde till denna nya satsning.

- När vi tittade på den kartläggning som gjorts i Vänersborg inom ramen för Riktade insatser tillsammans med Skolverket, såg vi att det fanns utvecklingsområden som låg nära innehållet i den befintliga kursen Det globala klassrummet. I samtal har vi anpassat utformningen efter Vänersborgs behov och genomför den nu enbart för dem, säger Marie Påsse.

Uppstart förra veckan
Förra veckan arrangerade kommunen en uppstartsdag för all skolpersonal i Idrottshuset där också representanter för Högskolan Väst fanns med för att informera kort om innehållet i uppdragsutbildningen Det globala klassrummet. På plats fanns 1 100 personer varav 700 lärare som är de som ska gå utbildningen.

- Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att man som lärare ska stärka all sin undervisning där man möter flerspråkiga elever, berättar Marie Påsse.

Marie Påsse (tre från höger) deltog också i det panelsamtal som hölls vid introduktionsdagen i Vänersborg. Foto: Andreas Borg

Fyra olika inriktningar
Kursen ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande och finns med fyra olika inriktningar, alla med omfattningen 7, 5 högskolepoäng; Årskurs 1-6 för lärare eller övrig personal som arbetar med elever i årskurs 1-6, Årskurs 7-9 för lärare eller övrig personal som arbetar med elever i årskurs 7-9, För gymnasieskolan ochlärare eller övrig personal som arbetar med elever på ungdomsgymnasiet samt Undervisning i vuxenutbildning förlärare eller annan personal som arbetar med elever inom vuxenutbildningen.

- Vi har genomfört detta som en öppen nätbaserad kurs under året som gått men här tar Vänersborg ett helhetsgrepp för att utveckla alla sina lärare. Nytt för i höst är att även yrkesgrupper utan legitimation kan delta, såsom barnskötare eller elevassistent, berättar Marie Påsse.

Distansstudier medan man jobbar
Genom att gå kursen får man en introduktion till svenska som andraspråk och språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, något som gynnar alla elever. Framförallt stärks förmågan att vara lärare i en miljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas. Deltagarna kommer även att få möjlighet att lära sig fler verktyg för att förbättra undervisningen av flerspråkiga och nyanlända elever. Kurserna genomförs huvudsakligen som distansstudier med några campusträffar på högskolan samtidigt som man arbetar. Den första gruppen startade redan i fredags.

- Det första gänget är en sorts förtrupp på cirka 60 personer som kommer att bli samtalsledare i sina lärarlag och lite av en förlängd arm till oss framöver, säger Marie Påsse.

Målet är att alla de 700 som går kursen ska vara klara om ett år, i september nästa år.

Kontakt
Marie Påsse, utbildningsansvarig, Högskolan Väst, marie.passe@hv.se, 0739-01 33 85

Mer information

Pressmeddelande skickat av Anna Hallberg, pressansvarig kommunikatör, 0733-97 50 92.

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.