Gå direkt till innehåll
Digital testbädd på vårdcentral byggs och beforskas

Pressmeddelande -

Digital testbädd på vårdcentral byggs och beforskas

Högskolan Väst fick i dagarna glädjande besked om en stor finansiering från EU och Interreg. De har beslutat att stödja utvecklingen av digital teknik i vården i gränsregionen Sverige-Norge med 28 miljoner. En central del i projektet är den testbädd som ska byggas upp på Färgelanda innovationsvårdcentral där ny teknik samt nya tjänster och arbetssätt ska testas.

Projektet kommer att involvera verksamheter i gränsregionen mellan Sverige och Norge. Situationen i vården beträffande både Sverige och Norge har både likheter och skillnader. Den gemensamma utgångspunkten är att det är svårt med resurser, vilket hindrar vårdcentraler/ primärvården och hälsohus att utvecklas.

- Vi tror att primärvården är en outnyttjad miljö för innovation, vilket innebär att det finns en stor potential att utveckla innovativa produkter, tjänster och arbetssätt där, säger Ann Svensson, projektledare på Högskolan Väst.

Samverkan är central
Forskarna på Högskolan Väst tillsammans med Fyrbodals Hälsoakademi* menar att framtidens vård kommer att ställa krav på nära samverkan mellan primärvård, kommunal verksamhet, tandvård och länssjukvård, där både ny teknik och nya tjänster behöver prövas.

- Samverkan mellan vården och små och medelstora företag är en förutsättning för att utveckla teknik och hjälpmedel som kan användas för en bättre, effektivare och en mer förebyggande vård av god kvalitet i gränsregionen, säger Ann Svensson.

Målet med projektet är att det ska resultera i behovsanalyser och tekniska lösningar för primärvård/helsehus för fallprevention och hörselscreening, samt uppbyggnad av en testbädd i Färgelanda där olika digitala lösningar kan testas. Projektet vill stödja gränsregionens små och medelstora företag samt vårdverksamheter i att utvecklas.

Gemensam doktorand
Projektet drivs i samverkan mellan forskare vid Högskolan Väst från såväl inom informatik, vård som teknik och tillsammans med flera aktörer inom Västra Götalandsregionen, verksamheter samt företag i både Norge och Sverige. Gemensamma satsningar kommer att göras och närmast i tiden ligger anställning av doktorander.

- En tredjepartsdoktorand med erfarenheter från vårdområdet som nu också knyts till högskolan blir en viktig ”gränsgångare” mellan akademi och vårdverksamheten. Den finansieras av Fyrbodals Hälsoakademi och kommer att ingå i projektet och vi räknar med att den delen startar redan i september, berättar Ann Svensson.

Projektet VITAL - för den goda hälsan, startar den 1 juni 2019 och stöds av EU Interreg med 28 miljoner under tre år.

*Fyrbodals Hälsoakademi är en samverkansplattform mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården, och Närhälsan. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling.

Kontakt: Ann Svensson, projektledare och forskare på Högskolan Väst, 073-500 43 06, ann.svensson@hv.se 

Pressmeddelande är skickat av Anna Hallberg, pressansvarig kommunikatör, 0733-97 50 92

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.