Gå direkt till innehåll
En budget som visar vilja att växa

Pressmeddelande -

En budget som visar vilja att växa

Högskolan Väst är ett lärosäte med utbildning av hög relevans och kvalitet, samt forskning som är både internationellt erkänd och i många delar präglas av spets och excellens. Högskolans målsättning är att växa, för att tillsammans med omvärlden göra ännu större skillnad för individer och samhället.

Det är det huvudsakliga budskapet i det budgetunderlag för 2025-2027 som högskolan nyligen skickade in till regeringen. Budgetunderlaget beskriver högskolans ambitioner och ekonomiska utveckling.

– Vi är en högskola mitt i samhället som tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället skapar positiv förändring på riktigt. Men Högskolan Väst både vill och kan göra ännu mer. Min förhoppning är därför att regeringen ska ge oss möjligheten att växa, bland annat genom att stärka bidraget till vår profil arbetsintegrerat lärande, säger rektor Mats Jägstam.

Högskolan Väst har sedan 2002 ett regeringsuppdrag att utveckla och stärka arbetsintegrerat lärande (AIL), och får ett särskilt statligt anslag för detta. Anslaget ligger idag på drygt 2,6 miljoner kronor årligen och har endast räknats upp marginellt sedan regeringsuppdraget gavs.

I budgetunderlaget föreslår högskolan att anslaget ska öka till 25 miljoner kronor årligen. Genom att höja anslaget menar Högskolan Väst att man kommer att kunna öka sitt avtryck i frågor som rör livslångt lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Detta är särskilt viktigt för att Sverige ska kunna hantera den strukturella omställning som arbetsmarknaden står inför.

Budgetunderlaget lyfter också fram tre profilfrågor som högskolan arbetar med. Det handlar om att höja utbildningsnivån, erbjuda högre utbildning på fler platser i landet samt utjämna social snedrekrytering till akademisk utbildning.

– Som högskola tror vi starkt på varje individs rätt att utvecklas och nå sin fulla potential, och jag är stolt över att leda ett lärosäte som har högst andel studenter från studieovana hem. Vi strävar hela tiden efter att inkludera olika erfarenheter och perspektiv. Skälet är att vår utbildning och forskning helt enkelt blir bättre då, avslutar Mats Jägstam.

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:
Mats Jägstam, rektor
070-433 88 68

Läs hela budgetunderlaget här >>

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Tillsammans förändrar vi.

Kontakter

Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.