Gå direkt till innehåll
Högt söktryck men färre antal sökande till vårens utbildningar

Pressmeddelande -

Högt söktryck men färre antal sökande till vårens utbildningar

Den 15 oktober stängde anmälan till vårens utbildningar. Nationellt syns en ökning med tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020. Närmare 10 500 personer har sökt till Högskolan Västs program och kurser nu till våren. Högskolan Väst bibehåller sitt höga söktryck även om antalet sökande minskar med sju procent totalt.

- Många vill studera vid Högskolan Väst. Trots att vi har 20 färre kurser i utbudet för våren 2021 än för ett år sedan så har det totala antalet sökande bara minskat med sju procent. Med det bedömer vi att antal sökande per utbildningsplats återigen ökat. Det är glädjande, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Coronasatsning på högre utbildning
Regeringen satsar på högre utbildning i samband med Coronapandemin i en rad tillfälliga utökningar av anslag. Men den satsning Högskolan Väst fick besked om i samband med höstens budgetproposition nyligen har man inte hunnit ”göra verkstad av” än.

- Det blir först senare under 2021 som den kommer att ha effekt. Eftersom vi under flera år har utbildat fler än vi fått betalt för – som påverkar vår ekonomi och arbetsbelastningen för vår personal – betyder det att de anslag vi får extra inte rakt av innebär fler platser än tidigare år. Men vi ska se till att använda satsningen så effektivt som möjligt till en viss utökning av utbildningsplatser som matchar efterfrågan och behov i samhället, säger Jan Theliander.

Vill ha ett utökat anslag
Att Högskolan Väst utbildar fler personer än man får betalt för i anslag från staten kommer sig av att högskolan i dialog med departementet under flera år fått indikation på ett utökat utbildningsanslag.

- Eftersom vi sett att efterfrågan på våra utbildningar är så hög har vi velat ge så många människor som möjligt chansen att börja studera. Men det är såklart inte möjligt år ut och år in att erbjuda fler utbildningsplatser än vad som medges i anslagstilldelningen från regeringen. Det är tydligt att vi behöver en permanent ökning av utbildningsuppdraget som vi under flera år diskuterat med utbildningsdepartementet.

Fakta om sökande till vt 21 till Högskolan Väst
Till vt 21 erbjöds Sjuksköterskeprogrammet samt cirka 80 kurstillfällen (en kurs kan ha flera olika varianter att söka såsom till exempel heltid, deltid, nät eller campus). Så här ser resultatet av sökande ut efter 15 oktober:

  • Antalet sökande (individer): 10 410, minskning 7 % (vt20: 11 191)
  • Antalet sökande i 1:a hand (individer): 2 624, minskning 15 % (vt20: 3 089)
  • Sökande i 1:a hand - andel kvinnor/män: 75/25 %
  • Sökande i 1:a hand - andel från Västra Götalandsregionen: 44 %
  • Sökande i 1:a hand - andel sökande till distansutbildning: 76 %

Till pressmeddelande från Universitets- och högskolerådet, UHR

Kontakt:
Jan Theliander, prorektor, 0733-97 50 86

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.