Gå direkt till innehåll
Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under Covid-19

Pressmeddelande -

Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under Covid-19

En ny studie med 1 700 ungdomar visar att majoriteten av dem upplever försämring av sin psykiska hälsa under Coronapandemin, inte minst tjejer och ungdomar som har haft distansundervisning. En del ungdomar upplever förändringar i sin familjesituation och för några har läget försämrats med mer konflikter hemma än vanligt. Andra upplever dock att de har fått mer tid att ha roligt med familjen.

- Det viktigaste är att vi behöver vara medvetna om, att även om ungdomar inte är den gruppen som hälsomässigt drabbats hårdast av Covid-19, har de drabbats av situationen på ett mer psykologiskt plan. I en tidsperiod då de ska umgås med vänner och planera sin framtid, är de istället tvungna att vara hemma, tvungna att undvika kontakt med andra jämnåriga, med en ovisshet om framtiden, säger Sabina Kapetanovic från Högskolan Väst som varit projektledare för studien som genomförts tillsammans med Jönköping University.

Tjejer och ungdomar med distansutbildning är särskilt utsatta
De övergripande resultaten i studien, som genomfördes med gymnasieungdomar i hela Sverige under juni månad, visade att ungdomar följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att de har förtroende för att regeringen kan hantera Covid-19 situationen. Rapporten visar dock effekter på ungdomarnas vardag och relationer. Till exempel rapporterade ungefär 50 procent av ungdomarna att de lagt mindre tid på att umgås med vänner.

En tredjedel av ungdomarna rapporterade att de i lägre grad gjorde roliga saker med familjen och en tredjedel rapporterade en ökning av konflikter med föräldrar. Även om majoriteten av tonåringarna inte rapporterade några förändringar i deras användning av alkohol, droger, tobak eller av utsatthet, så har det inneburit, för vissa ungdomar att den rådande situationen bidragit till en ökning av alkoholanvändning och berusning. Trots att många ungdomar rapporterade att de hade fler möjligheter att göra saker som de inte har haft tid till före utbrottet, rapporterade ungdomar att de hade mindre kontroll över sin vardag, hade problem med att vara samordnade med uppgifter i skolan och uppvisade oroande tendenser till psykisk ohälsa, inklusive ångest, ensamhet och stress. Negativa förändringar under Covid-19-pandemin verkade särskilt gälla tjejer och ungdomar som har haft distansutbildning.

Vi behöver måna om våra ungdomars hälsa och välbefinnande

- Ungdomsperioden ses vanligtvis som en period i livet då man utforskar sina roller och åtaganden i livet, men en krissituation som denna med bland annat social distansering kan påverka ens chanser till en positiv utveckling. Nu när skolorna återigen riskerar att stängas är det viktigt att vi sätter in stödjande insatser i god tid och är måna om våra ungdomars hälsa och välbefinnande i tiden av kris, säger Sabina Kapetanovic.

Resultaten i studien pekar på att samhället måste vidta åtgärder i tider av kriser och social distansering för att se till att ungdomar har allt stöd de behöver för att kunna hantera de utmaningar som de möter. Ungdomar måste involveras i regeringens politik och även få möjligheter att vägledas in i framtiden.

Kommande studier i projektet kommer att fokusera på risk och skyddsfaktorer för ungdomars välbefinnande under Covid-19 pandemin.

Till den vetenskapliga studien

Kontakt: Sabina Kapetanovic: sabina.kapetanovic@hv.se 070-485 16 66

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.