Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Flyktingar från kriget i Ukraina löper risk att falla offer för människohandel. Foto: Caritas Internationalis

Uttalande från Caritas Sverige om säkerhetssituationen för de flyktingar som anländer till Sverige från kriget i Ukraina

Flyktingar från kriget i Ukraina löper risk att hamna i människohandel. Caritas Sverige uppmanar därför ansvariga myndigheter, som Migrationsverket och Polisen, samt de ideella organisationer som tar emot flyktingar på Sveriges flygplatser och hamnar, att vara uppmärksamma och se till att flyktingarna går säkra och slipper utsättas för brott.

Inbjudan till presskonferens: Snart en förlorad generation – nu måste Europa investera i sina unga

Inbjudan till presskonferens: Snart en förlorad generation – nu måste Europa investera i sina unga

Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia och Svenska kyrkan i Göteborgs stift bjuder in till en presskonferens den 16 november 2017 i Göteborg. Då presenteras de senaste rönen från Caritas Europas rapport om ungdomsfattigdom i Europa och vikten av en Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter.. Presskonferensen äger rum kl. 09.30 i Världskulturmuseets Hörsal.

Stiftskollekt i alla katolska församlingar i Norden går till flyktingar

​För söndag 13 september har biskop Anders utlyst en stiftskollekt som via Caritas kommer att gå till flyktingarna som är på väg genom Europa. Kollekten tas upp i alla katolska församlingar i Norden och initiativet kommer från den Nordiska biskopskonferensen som möttes i veckan. På söndag kommer också ett herdabrev från de katolska biskoparna att läsas upp under mässan i alla församlingar.

Visa mer

Katolska kyrkan i Sverige

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 130 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är mycket större; omkring 200 000 personer.

Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk.

Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som är verksamma inom arbetsområdena "Samhälle och liv", "Dialog och enhet" samt "Trosförmedling och liturgi". Stiftet har också ett eget bokförlag: Veritas Förlag.

Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - har 90-konto: BG 900-4680.

Stockholms katolska stift - katolska kyrkan i Sverige

Götgatan 68
118 26 Stockholm
Sverige