Pressmeddelande -

Fler svårt skadade på cykel än i bil

Cyklisten är den mest utsatta trafikantgruppen då det numera är fler cyklister än bilister som skadas svårt på svenska vägar. Fotgängare, cyklister och andra som inte sitter i en bil utgör idag nära hälften av de trafikdödade i Sverige. ”Det behövs en egen nollvision för de oskyddade trafikanterna”, säger Irene Isaksson-Hellman trafikforskare på If.

Cykling har blivit ett allt populärare transportmedel de senaste åren, något som gynnar både hälsan och miljön. Men det finns också en baksida. Cyklisterna är den trafikantgrupp som totalt sett har flest antal svårt skadade – sedan 2008 fler än svårt skadade i bil.

– Nollvisionen har gjort nytta, men den har tidigare fokuserat mest på bilisten och först de sista åren uppmärksammat mängden allvarligt skadade trafikanter. För de oskyddade trafikanterna finns det inte tillräckligt med åtgärder, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på försäkringsbolaget If.

Nollvisionen har satt målet max 220 trafikdöda och en minskning av de allvarligt skadade med en fjärdedel till 2020.

- Det handlar om att skydda fotgängare, mopedister, mc-förare och kanske framför allt cyklisterna som är en snabbt växande grupp och som kräver både utbyggd och väl underhållen infrastruktur såväl som andra åtgärder. Det skulle behövas en egen nollvision för de oskyddade trafikanterna, säger Irene Isaksson-Hellman.

Mellan 2007 och 2012 omkom totalt 153 cyklister, i snitt 26 per år. 44 000 cyklister skadades så allvarligt att de behövde söka vård på akutsjukhus. 8 400 av dessa fick allvarliga skador. (Källa VTI.)

2014 utgjorde oskyddade trafikanter 46 procent av de trafikdödade i Sverige. 33 personer, 12 procent av de omkomna, var cyklister.

– I ett längre perspektiv har antal dödade cyklister minskat i takt med att man byggt ut cykelbanor och separerat trafikslagen. Men det senaste årtiondet har inte mycket hänt och svårt skadade cyklister har legat på samma nivå de senaste åren. Trots cykelbanor och andra cykelfrämjande åtgärder så sker inte utbyggnad och planering i tillräcklig takt, säger Irene Isaksson-Hellman.

En analys av 1 298 trafikolyckor mellan cykel och personbil under åren 2005-2014 som If gjort visar att fem procent av cyklisterna som var med om en krock med bil fått en svår till dödande skada och 17 procent en måttlig skada. Endast en procent var helt oskadda.

Något fler cyklande män än kvinnor har varit med om en olycka. Män råkar också oftare ut för svåra till dödliga skador än kvinnor. Flest olyckor sker under eftermiddagstimmarna.

En trend är att olyckorna i tätbebyggt område med hastighetsbegränsning på 30 eller 40 km/h är vanligare idag än för fyra år sedan, vilket speglar den justering av hastighetsgränserna som skett de senaste åren.

– Det är positivt att en allt större del av olyckorna sker i lägre hastigheter, eftersom det har en mycket stor påverkan på hur allvarligt skadad man blir, säger Irene Isaksson-Hellman.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cykling
  • trafik
  • oskyddade trafikanter

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kontakter

Osvald Wiklander

Presskontakt vik. pressansvarig +46 73 386 60 56

Caroline Starck

Presskontakt Informationschef 070-628 23 63

Jessica Hjälmered

Presskontakt Pressansvarig 0768691082

Relaterat innehåll