Gå direkt till innehåll
5G och IoT hand i hand för industrin

Blogginlägg -

5G och IoT hand i hand för industrin

3G kan ses som tekniken som kopplade upp enheter mot internet, 4G tekniken som banade vägen för snabbare, stabilare nät och uppkopplade maskiner på allvar. 5G innebär att ett större antal IoT enheter i våra städer och i våra hem kommer kopplas upp. Lanseringen av 5G och den fortsatta utvecklingen av 5G kommer leda till nya innovationer och utveckla hur vi ser på trådlöst. En betydande del av enheter i 5G-näten kommer att vara smarta enheter, IoT är här för att stanna som en väsentlig del av både vår vardag och vårt samhälle i stort.

IoT -en term som breddar begreppen
Internet of Things (IoT) är en term som de senaste åren breddats till att betyda mer än vad den först gjorde. Till en början var fokus integrerade system, trådlösa nätverk och automatisering inom industrin men i takt med IoT har allt mer inneburit smarta sensorer, datainsamling med stor samhällsnytta och även produkter som blir allt tätare integrerade med personer och organisationer. När man pratar om IoT brukar det syfta på smarta enheter, för en industriell tillämpning kan det syfta på sensorer eller system för fjärrstyrning. Det kan innebära säkra, uppkopplade fabriker. För kommuner så finns möjligheten att skapa en smartare stad med en infrastruktur som ger energisnålare städer och mindre klimatavtryck. Något de alla har gemensamt är möjligheten att koppla upp sig till någon form av nätverk där de kan kommunicera med andra enheter, sensorer och apparater, oftast just internet.

5G nyckeln till IoT-potential
5G kan vara nyckeln till att nå IoTs fulla potential, allt tyder på det. Tekniken finns redan tillgänglig kommersiellt och allt fler kommer. Industrin anpassar sig snabbt och utvecklar 5G-kompatibla enheter. 2022 kan det finnas så många som 550 miljoner 5G-abonnemang världen över. Lanseringen av 4G var startskottet för en ny livsstil med strömmande innehåll tillgängligt överallt. Genom snabbare överföringar i näten och mindre latens så var det även startskottet för IoT, bland annat de IoT-lösningar vi ser i smarta hem. 5G kommer därmed att innebära en ny livsstil, till en större utsträckning än tidigare då antalet uppkopplade processer kommer att öka kraftigt. 5G överträffar 4G med råge, inte minst när det gäller prestanda som hastighet och latens samt stabilitet.

Enligt en studie av GSMA från 2019 kommer det att finnas många som fortsätter att använda sig utav 4G även efter att 5G lanserats. Både konsumenter och företag kommer att hålla kvar vid GSM och 2G ett bra tag till. Men trots tillgången på trådlös teknik redan idag erbjuder 5G fördelar för IoT som inte är möjlig med 4G eller andra tekniker: bland annat har 5G stöd för en stor mängd statiska och mobila IoT enheter, alla med varierande uppkopplingshastighet, bandbredd och krav på tjänstekvalitet. I samband med utvecklingen av IoT kommer flexibiliteten med 5G vidare attrahera företag som letar efter lösningar som klarar av större, kritiska kommunikationssystem.

IoT och hastighet
Den kommersiella succén för IoT är nära knuten till prestanda och inte minst säkerhet. Hur snabbt och stabilt en IoT-enhet kan kommunicera med andra IoT enheter är viktiga faktorer snabb skalbarhet och acceptans. Med 5G ökar överföringshastigheten mellan enheterna markant: medelhastigheten för 5G kan räknas som minst den du ser idag för 4G medan topphastigheten är 10-tals gånger högre för 5G. 5G är dock mer än bara höga hastigheter. Vi kommer även se avsevärt ökad täckning och lägre latens där latensen sjunker från 20-50 ms med 4G ned till 1 ms. Den kraftigt ökade täckningen tänks kunna bidra till att förstärka infrastrukturen och även bidra till smartare transporter, till exempel genom att assistera smarta bilar och bussar för att få ett bättre flöde i trafiken eller till och med undvika trafikolyckor.

Den enorma bandbredden
Om vi ser bortom ökad hastighet och täckning kan 5G även erbjuda en förbättring när det gäller stabiliteten i anslutningen mellan enheter. En stabil anslutning till ett nätverk är extremt viktigt oavsett om det är en IoT-enhet eller en annan viktig nätverksenhet, men ännu mer så för enheter så som säkerhetssystem, lås, säkerhetskameror och andra övervakningssystem som är beroende av uppdateringar i realtid. 5G ger oss möjligheten att fjärrstyra enheter i realtid. Det kan handla om applikationer där nätverksprestanda är av kritisk prioritet, till exempel vid fjärrstyrning av tunga maskiner i miljöer som ställer stora krav på personlig säkerhet för både arbetstagare och omgivning.

Förutom att IoT-enheter kan kräva extremt låg strömförbrukning, erbjuda snabb uppkoppling med låg latens och erbjuda en stabil och säker uppkoppling kan 5G även bidra till en ökad effektivitet. Det finns många enheter som inte kräver komplexa system, som sensorer för att övervaka miljö, närvaroavkänning eller användning av verktyg. Med den dynamiska 5G-tekniken kan dessa system acceptera en högre latens i utbyte mot minskad strömförbrukning.

Smarta industrier
Tillverkningsindustrin har en rad fördelar med att implementera 5G genom att AI och virtuell verklighet tar stormsteg framåt. Detta kan användas för virtualisering och att ta fram verktyg för felsökning baserat på helt nya tillvägagångssätt och tekniker. Automatisering av industrier är på frammarsch, med nya privata 5G-nät får man en sömlös integration uppkoppling i den industriella infrastrukturen som idag framförallt bygger på trådade nätverk. Detta gör att vi kan integrera 5G med realtidsnätverk i tidskritiska applikationer för ökad industriell automatisering.

Anslutning via 5G erbjuder stora fördelar när det gäller mobilitet, flexibilitet, minskning av kostnader samt digitalisering jämfört med trådad kommunikation. I vissa industriella sammanhang kan trådade nätverk migrera över till trådlös anslutning successivt. 5G utvecklas löpande och även utrustningar som idag inte kan använda mobilnäten på grund av krav på hastighet, svarstider och livscykellängd kommer under 5G-resans gång kunna gå över till 5G.
realtidsuppkoppling i industrin

Vägen till 5G och IoT
5G kommer likt 4G att vara en drivkraft till utvecklingen av modern kommunikation som behövs i vårt samhälle. 5G kommer att skapa nya företag och utveckla vårt samhälle. Med anslutningar och nätverk som grund kommer nästa transformation av industrin där operatörer inte bara kommer att behöva expandera nätverken, utan även se över sitt utbud av tjänster och lösningar för att adressera nya möjligheter. Majoriteten av IoT intäkterna till operatörerna kommer att komma från sensordata och nätverkslösningar. Sensorerna är många men behöver litet data, nätverken för fabriker, gruvor och andra större arbetsplatser behöver bra kapacitet men är färre till antalet. En möjlighet är uppkoppling av allt från fordon, mätare och sensorer på maskiner, under de närmaste fem åren kommer intäkterna även att komma från appar, tjänster och serviceplattformar.


6G när kommer det?
5G finns nu tillgängligt och byggs ut med extrem takt de kommande fem åren. Kommersiellt återstår det alltså mycket av kommande teknologier kopplat till 5G. 5G ju kan fungera tillsammans med AI för att skapa något vi kallar intelligent anslutning som vi skrev ovan. Den fortsatta utvecklingen av AI tillsammans med kraftfulla trådlösa lösningar kommer säkerligen att forma framtiden, något som 6G kommer att bidra till när det väl är dags.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO Chief Innovation Officer, presskontakt 08-659 41 05 LinkedIn Privat blogg om trådlöst

Relaterat innehåll

Trådlös kommunikation och industriella ethernetnätverk

Induo har den senaste tekniken för digitalisering inom framförallt hårdvara. Flexibla byggstenar som frigör företags potential att göra världen till en bättre plats. Induo förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd och har lösningar för att överbrygga avstånd från ett 10-tal meter till system som levereras till över hela världen.

Induo är generalagent för Advantech B+B Smartworx, CompleTech, ELA Innovation, Eldes, Lantech, Lantronix, Radwin, Satel, Profort och Teltonika.

Induo AB
Hallvägen 27
121 62 Johanneshov
Sverige