Gå direkt till innehåll
​Barn och unga i migration 9: Särskild hänsyn krävs för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande -

​Barn och unga i migration 9: Särskild hänsyn krävs för personer med funktionsnedsättning

Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ger barn och ungdomar med funktionshinder rätt till extra stöd och skydd.

I artikel 7 anges att konventionsstaterna ska ”vidta alla nödvändiga åtgärder” som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Konventionsstaterna ska också vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.

För ett funktionshindrat barn som varit i Sverige en längre tid, som anpassat sig, som tagit del av undervisning, stöd och vård, kan det inte vara det bästa att utvisas till ett land där hen kanske inte varit tidigare och inte förstår språket, där resurser saknas och diskriminering av funktionshindrade är vanligt, och där föräldrarna som ”internflyktingar” inte kan ge barnet en värdig och säker tillvaro.

Ungdomar med funktionshinder, som dessutom saknar anknytning och familj i det land där de är medborgare, kan inte förväntas på egen hand kunna ordna en värdig och säker tillvaro åt sig.

I Afghanistan råder väpnad konflikt i så gott som hela landet. Torka har medfört både vatten- och matbrist med svält i delar av landet. Liknande förhållanden råder i andra länder från vilka människor flyr.

För att Sverige ska uppfylla de konventioner vi undertecknat bör funktionshindrade barn och ungdomar ges uppehållstillstånd.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 000 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Funktionsrätt Sverige

Barnkonventionen måste omfatta alla barn DN Debatt 18.7.2018

Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018

Förteckning över rapporter om asylpolitiken

#barnungaimigration 

Media äger rätt att publicera texten med angivande av källa. 

Ämnen

Kategorier


Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med över 24 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.