Gå direkt till innehåll
Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten

Nyhet -

Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten

IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar.

PFAS är en grupp kemikalier som används i ett stort antal produkter, till exempel i brandskum, som ytbehandling av livsmedelsförpackningar och som impregneringsmedel för kläder och textilier. Eftersom ämnena är svårnedbrytbara lagras de både i naturen och i djur och människor. Studier visar att hög exponering för ämnena kan kopplas till en rad negativa hälsoeffekter och sjukdomar.

– Det forskas mycket på PFAS i dricksvatten men inte lika mycket på dessa ämnen i avloppsvatten. Den frågan behöver uppmärksammas mer, eftersom det är direkt relaterat till den vattenkvalitet vi har i våra hav och sjöar. PFAS-föroreningar i vattenmiljön kan minskas med bättre avlopps- och slamhantering men kunskapsnivåerna i länderna runt Östersjön varierar, säger Jing-Jing Yang på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten startar IVL projektet Zero PFAS i samarbete med Aarhus universitet i Danmark, Gdansk tekniska universitet i Polen, Riga tekniska universitet i Lettland och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

–Projektet ska bygga ett forskningsnätverk i Östersjöregionen som kan samarbeta kring den här frågan. Vi kommer att hålla tre öppna seminarier med fokus på hur vi kan utveckla och anpassa tekniker för att minimera PFAS-utsläppen från avloppssystemet. De länder som ligger före i den här frågan kommer att dela med sig av sina kunskaper så att vi får en kunskapshöjning i hela regionen, säger Mayumi Narongin-Fujikawa på IVL.

Det första seminariet hålls digitalt den 26 november.

Vill du vill veta mer, kontakta:
Jing-Jing Yang, jing-jing.yang@ivl.se, tel. 010-788 66 73
Mayumi Narongin-Fujikawa, mayumi.narongin@ivl.se, tel. 010-788 65 96

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterade nyheter

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm