Gå direkt till innehåll
Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Pressmeddelande -

Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.

– Vi har utvecklat piloter för drifts- och beslutsstöd som ger helt nya möjligheter att optimera produktionen med avseende på kvalitet, miljömål och produktionsvolymer. Därmed kan vattenverken reagera snabbare både på kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar, säger Johan M. Sanne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom projektet har VA-organisationer fått nya system och metoder för att systematiskt arbeta med att analysera historiska data i kombination med realtidsdata. Därmed kan verken bättre styra processen för att hantera de utmaningar som branschen står inför.

– För att göra systemen relevanta och användarvänliga har vattenverken varit delaktiga i utvecklingen. Från start har vi haft med oss IT-säkerhet som en grundpelare för att skapa tillit till den ökade användningen av digitala stödsystem, säger Johan M. Sanne.

Projektet har skapat flera behovsanpassade digitala lösningar som har potential att vidareutvecklas för marknaden. Bland annat har projektet utvecklat metoder som förbättrar den långsiktiga utvärderingen av driftdata, något som kan användas för att till exempel optimera membranstyrning och styrning av kemikaliefällning. Projektet har också utvärderat olika sensorer, nya datakällor från miljöövervakning, tidiga varningssystem samt utvecklat ett beslutsstödsystem som kan användas för att planera underhåll på ett säkert sätt. Beslutsstödet kan också användas för att dela information inom kommunen och med tillsynsmyndigheter.

– DigiDricks styrka har varit samarbetet med flera vattenproducenter och deras vilja att tillsammans med andra parter hitta lösningar som kan skalas upp och spridas. Med den svenska VA-branschen som språngbräda finns möjligheter att nå en världsmarknad, säger Johan M. Sanne.

Ladda ner rapporten: Digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning

För mer information, kontakta:
Johan M. Sanne, johan.sanne@ivl.se, tel. 010-788 66 59

DigiDrick – Digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning är ett projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Förutom IVL har följande partners deltagit i projektet: IT Automation, Purac, Sectra, Sveriges Lantbruksuniversitet, Trollhättan Energi AB, Vivab (Varberg och Falkenberg), Borås Energi och Miljö samt Växjö kommun.

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm