Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Seminarium om PFAS – risker, ansvar och vägen framåt

Perfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som finns i brandskum har förorenat dricksvattnet i flera kommuner i Sverige, i vissa fall så allvarligt att vattentäkter fått stängas. Den 27 januari arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia ett seminarium med länsstyrelser, kommuner, centrala myndigheter och forskare. Intresset är stort, över 150 personer har anmält sig till seminariet.

– PFAS är syntetiska kemikalier som är extremt svårnedbrytbara och oron för negativa effekter på människor och djur är stor. På det här mötet kommer vi bland annat att diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för att bättre förstå och minska riskerna för miljö och hälsa framöver, säger Karin Norström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På seminariet ger hon en lägesbeskrivning om PFAS i Sverige idag samt berättar om det aktuella forskningsprojektet Re-Path, som IVL bedriver tillsammans med Swedavia. Projektet har fokus på att utreda och klarlägga förekomst, spridning och risker med högfluorerade ämnen kring de svenska storflygplatserna, där det på grund av att det finns brandövningsplatser läckt ut PFAS till den närliggande miljön.

Under seminariet får deltagarna också höra mer om effekterna av PFAS, vilka riskerna är för miljö och hälsa, samt ta del av praktiska erfarenheter. Det blir också diskussion om ansvar, myndigheternas roll, åtgärder och vägen framåt.

Några punkter på programmet:

Försvarsmakten – utmaningar och åtgärdsstrategier
Folke Borgh, chef på Försvarets miljöprövningsenhet, om hur försvarsmakten möter PFAS-frågan.

Vad kan vi lära oss från Kallinge och vad kan förbättras?
Fredrik Andreasson, samordnare på länsstyrelsen i Blekinge, om PFAS-situationen i Kallinge, vad som hände, och hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunen och försvarsmakten för att hantera problemet.

Hur påverkas vi av aktuella PFAS-halter?
Helene Håkansson, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet om effekterna av PFAS på människa och djur och om farorna på lång och kort sikt.

Myndigheternas roll och arbete
I debatten deltar Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen, Torbjörn Lindberg, Livsmedelsverket, Anna Nordin, Naturvårdsverket, Bengt Fjällborg, Havs- och vattenmyndigheten, Helena Dahlgren, SGU, Mikael Pettersson, SGI, och Christina Malmros, miljödepartementet.

 

För mer information kontakta:
Karin Norström, karin.norstrom@ivl.se, tel. 08-598 564 20

Journalister hälsas välkomna till seminariet. Anmälan görs via länken.

Programmet kan laddas ner här.

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 200 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterade event

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm