Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor potential att bygga giftfritt visar studie

Det finns en stor potential att bygga med material och varor med ett minimerat innehåll av farliga ämnen. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med Skanska och Trafikverket. I de pilotprojekt som ingått i studien, däribland Riksväg 49, klarade 85 procent av material och varorna Basta-kriterierna.

– Resultatet från projektet är positivt och visar att produktutvecklingen går framåt. Men ska vi nå hundra procent behövs det fler åtgärder, bland annat behöver vi underlätta informationsinsamlingen om det kemiska innehållet i varor, säger Sussi Wetterlin, vd för IVL:s dotterbolag Basta.

Basta driver en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter. Idag finns mer än 20 000 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.

Tre pilotprojekt har utgjort kärnan för projektet som går under namnet ”Bygga med Basta”; Riksväg 49, Driftområde Nordvärmland, samt en garagebyggnad på Nya Karolinska i Solna. Syftet har varit att ta reda på hur långt det egentligen är möjligt att bygga utan farliga ämnen i dagsläget.

Resultatet publiceras nu i en rapport som visar att i de tre pilotprojekten klarar över 85 procent av varorna Basta-kriterierna. Av de använda kemiska produkterna klarar över 60 procent Basta-kriterierna. Produktgrupper som generellt klarade kriterierna var ofta enkla icke-sammansatta produkter, som exempelvis geotextil, asfalt, vägmärken och armeringsstål, och bland kemiska produkter exempelvis vägsalt och fabriksbetong. Produktgrupper som istället hade det generellt svårare var bland annat relining-produkter, elektronik och tekniskt specialiserade kemiska produkter.

– Genom att identifiera produktgrupper som generellt har svårt att klara av uppställda kriterier blir det tydligare vad som behöver göras och lättare att ställa mer aktiva krav, säger Malin Kotake, Nationell samordnare för Material och kemiska produkter på Trafikverket.

När det gäller kemiska produkter finns det lagkrav på att säkerhetsdatablad ska tillhandahållas, något som underlättar informationsinsamlingen betydligt för denna produktkategori. Att samla in information om det kemiska innehållet i varor har däremot visat sig vara tid- och resurskrävande.

– Det är tydligt att man behöver ha krav redan i inköpsskedet för att leverantören ska kunna tillhandahåll den information som krävs, säger Carl Enqvist, Skanska.

En annan viktig erfarenhet är att materialvalsfrågan bör finnas med från start i projekten, helst i designfasen, eftersom det är viktigt att man så tidigt som möjligt säkerställer att giftfria produkter finns att tillgå.

Läs rapporten "Bygga med Basta"

För mer information kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 08-598 56 482
Malin Kotake, malin.kotake@trafikverket.se tel. 070-7245469
Carl Enqvist, carl.enqvist@skanska.se, tel. 010-448 51 77

Bygga med Basta är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Skanska, Basta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och Stiftelsen IVL.

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 200 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm