Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 08:00 CEST

Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat med en rad miljö- och hälsoeffekter: övergödning, klimatpåverkan och luftföroreningar för att nämna de största. En ny studie för Nordiska ministerrådet har jämfört och sammanställt vilka åtgärder som har mest effekt.

Ozonskador för miljoner kan undvikas om klimatmålen nås

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2015 07:30 CET

Marknära ozon orsakar stora kostnader i Sverige genom skador på jordbruksgrödor och skog. En ny studie visar att dessa skador sannolikt kan undvikas om vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Friskare Östersjö genom att fånga fosfor vid åkern

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2009 14:44 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet startar med stöd från Baltic Sea 2020 ett forskningsprojekt för att minska övergödningen i Östersjön. Projektet ska utveckla metoder för att fånga läckande fosfor från jordbruksmark i dikesdammar och filterbrunnar nära källan och innan den når större vattendrag och Östersjön. Potentiellt skulle läckaget av fosfor från jordbruksmark kunna minska med 30-40 procent.

Nyheter 2 träffar

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:00 CEST

Nu släpps rapporten ”Clean Air for a Sustainable Future - Goals and Challenges”, vars rekommendationer togs fram under den internationella luftvårdskonferensen Saltsjöbaden VI tidigare i år.

Bränder i östra Europa förorenar luften i Norden

Nyheter   •   Aug 25, 2015 07:30 CEST

Under det senaste årtiondet har flera större bränder, i synnerhet i södra Ryssland, påverkat luftkvaliteten och haft allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för ekosystemen i de nordiska länderna. Bränderna beror i huvudsak på en vårdslös bränning av jordbruksrester som sprider sig och blir till storskaliga skogsbränder som inte kan hejdas.