Gå direkt till innehåll
Det kostar att vända trenden med minskande biologisk mångfald, men ju längre vi väntar desto högre kommer denna kostnad att bli.
Det kostar att vända trenden med minskande biologisk mångfald, men ju längre vi väntar desto högre kommer denna kostnad att bli.

Pressmeddelande -

COP 15: Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt

Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030 samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats Töpel, som forskar på biologisk mångfald, påminner om att vi är helt beroende av fungerande ekosystem.

– Finansieringen för att skydda den biologiska mångfalden har med den här överenskommelsen nästan tredubblats och det är givetvis väldigt bra. Men givet att mer än 50 procent av världens bruttonationalprodukt är direkt beroende av denna biodiversitet gör ändå att det känns som småpengar i sammanhanget, säger Mats Töpel, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På senare år har han märkt ett stigande intresse bland både offentliga och privata aktörer för skydd av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Samtidigt har också möjligheterna att följa upp åtgärder med hjälp av metoder som miljö-DNA stärkt arbetet ytterligare.

– Det kostar att vända trenden med minskande biologisk mångfald, men ju längre vi väntar desto högre kommer denna kostnad att bli. Det är billigare att förhindra en ekologisk katastrof än att försöka återställa ett kraschat ekosystem. Det är därför ekonomiskt rationellt att skydda våra ekosystem nu, inte sen.

Förhoppningsvis bidrar COP15 till att lyfta frågan om biologisk mångfald till samma nivå som den om klimatförändringar, säger Mats Töpel.

– Dessa två frågor hänger ju ihop men de negativa effekterna av klimatförändringarna har möjligen gjort sig mer påminda på senare tid än vad förlusten av biologisk mångfald har. Tyvärr kan det vara så att det behöver bli ännu sämre innan vi kan samlas kring en lösning som kan göra det bättre.

– Det är också oklart hur Sverige kommer att lyckas med att uppnå målen. Den nya regeringen verkar inte se någon konflikt i att skära ner anslagen till skydd av natur och samtidigt kunna uppnå dessa mer ambitiösa mål inom ramen för COP15, säger Mats Töpel.

– Men, situationen är ändå inte helt hopplös. Att så många nationer nu har samlats kring en ny överenskommelse är ett steg i rätt riktning, och kan öka medvetenheten om mångfaldens relevans för vårt välstånd.


För mer information, kontakta:

Mats Töpel, tel: 010-788 67 76

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm