Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 22 träffar

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 11:15 CET

Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Mer än fyra miljoner människor i världen går en för tidig död till mötes till följd av dålig luft.

Media no image

Största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i bränslebyte och renare lastbilar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:06 CET

Kommunal samordnad varudistribution kan minska lastbilstrafiken, särskilt för kommuner som använder sig av många små leverantörer med egna lastbilar. Den största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger dock i att kommunerna i sin upphandling kan ställa krav på biobränsle och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:00 CET

Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Men någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte. Nu får IVL Svenska Miljöinstitutet 4,5 miljoner kronor från Vinnova och Trafikverket för att utvärdera screeningmätningar med så kallad remote sensing-teknik.

Media no image

​Nytt projekt förenar kollektivtrafik på landsbygd med nya mobilitetslösningar

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har beviljats fyra miljoner kronor av Vinnova för att utveckla affärsmodeller som stärker samverkan mellan kollektivtrafiken i gles- och landsbygd och nya samåkningstjänster. Projektet Kollaborativ kollektivtrafik ska pågå i tre år.

Nyheter Visa alla 20 träffar

Media no image

Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg

Nyheter   •   Mar 19, 2018 12:41 CET

​Den 19-21 mars samlas luftexperter från hela världen i Göteborg för att delta i den internationella workshopen Saltsjöbaden VI. Fokus är på att tillsammans utarbeta strategier och utveckla internationella samarbeten för att säkra luftkvalitet och hälsa, och samtidigt stärka klimatarbetet och den biologiska mångfalden.

Innemiljö i energieffektiva byggnader

Innemiljö i energieffektiva byggnader

Nyheter   •   Feb 07, 2018 11:22 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med AB Stockholmshem och Kemikaliecentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad undersökt innemiljön i energieffektiva bostäder i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I studien har forskarna utvecklat ett verktyg som kan användas för att göra helhetsbedömningar av innemiljön och för att göra jämförelser bostäder emellan.

​Dålig luft i många delar av världen – ett ökande hälsoproblem

​Dålig luft i många delar av världen – ett ökande hälsoproblem

Nyheter   •   Dec 12, 2017 10:08 CET

Förorenad luft är ett växande problem och idag en av de största globala hälsoriskerna. Cirka två miljarder barn i världen lever i en miljö där luften är hälsofarlig, och av dessa uppskattas 15 procent bo i områden där föroreningsnivåerna kraftigt överstiger de gränsvärden för luftkvalitet som fastställts av Världshälsoorganisationen, WHO.

Media no image

50 år sedan första försurningslarmet

Nyheter   •   Nov 03, 2017 08:30 CET

​Den var lika het som klimatfrågan är idag, fast mer påtaglig med döda sjöar och skogar. Försurningen under 70- och 80-talen var en kritisk miljöfråga men åtgärdsarbetet och de resultat det gav kan närmast beskrivas som en framgångssaga. I år är det 50 år sedan frågan först uppmärksammades genom media.

Evenemang 1 träff

Grönt samarbete med Kina – vägen framåt för hållbar utveckling

Evenemang   •   Aug 18, 2015 16:08 CEST

Den 16-17 september anordnas denna konferens om ökat samarbete och nya affärsmöjligheter med Kina. Ett sextiotal beslutsfattare och tjänstemän från Kina kommer att vara på plats för att möta svenska företag och entreprenörer inom miljöteknik och hållbar utveckling. Konferensen innefattar både föreläsningar, workshop samt studiebesök till bland annat Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden.

2015-09-16 - 2015-09-17

Grand Hôtel, Stockholm