Gå direkt till innehåll

Ämnen: Jakt, fiske

Myndigheterna tackar alla jägare, som bidragit till provtagningen. Tack vare deras insats har tillräckligt med prover skickats in och den utökade övervakningen på älg kan avslutas. Foto: Pixabay

Nu avslutas den utökade provtagningen av älgar för avmagringssjuka (CWD) i Norrbotten

Under våren 2019 har två älgar i Arjeplog respektive Arvidsjaur påvisats positiva vid nationell provtagning för avmagringssjuka (CWD). Till följd av detta har en utökad provtagning skett på älg och ren i det berörda området. Jägarna har nu samlat in tillräckligt många prover på älg, och den utökade övervakningen på älg har därför avslutats.
I det utökade övervakningsområdet i Norrbotten har jäg

Foto: Daniel Melin

Viktiga satsningar på svenskt fritidsfiske och fisketurism redovisas i årsrapport

Jordbruksverkets rapport Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism - Årsrapport 2017 ger en inblick i hur olika organisationer och myndigheter arbetar för att utveckla fritidsfiske och fisketurism i Sverige och hur deras arbete bidrar till att nå målen i den nationella fritidsfiskestrategin. I rapporten presenteras också en rad goda exempel på insatser som genomförts under 2017.

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.