Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 67 träffar

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 12:02 CEST

På grund av sommarens svåra torka har Jordbruksverket beslutat att lantbrukare som år 2018 ansökt om utbetalning och sått fånggröda inte behöver bryta fånggrödan. Istället kan lantbrukare använda årets fånggröda som huvudgröda nästa år. Detta gäller inom miljöersättningen för minskat kväveläckage.

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:36 CEST

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest skulle få stora konsekvenser.

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:44 CEST

NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:53 CEST

Marknadsbalanserna för årets första sex månader visar att konsumenternas efterfrågan på kött och matfågel fortsätter att minska, samtidigt som svensk produktion ökar och den svenska självförsörjningsgraden har förbättrats.

Nyheter 1 träff

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:36 CET

Den 14-19 maj 2018 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kina. Kommissionen bjuder nu in representanter från företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Ansökan ska vara inne senast den 7 februari.

Bilder 2 träffar

Andel ekologiska ägg

Andel ekologiska ägg

Licens All rights reserved
Storlek

37,6 KB • 542 x 346 px

Andel ekologisk invägd mjölk

Andel ekologisk invägd mjölk

Licens All rights reserved
Storlek

37,2 KB • 537 x 357 px

Videor 1 träff

Enklare tillsammans

Enklare tillsammans

Licens All rights reserved
Storlek

640 x 360 px

Dokument 4 träffar

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2018
Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

I en ny rapport har Jordbruksverket analyserat hur byggnationen av stallar kan utvecklas.

Rapport, djurskyddet 10 år

Rapport, djurskyddet 10 år

Dokument   •   2017-05-10 13:55 CEST