Gå direkt till innehåll

Kategorier: demokrati

Rådslag i Sollefteå vill att politiker ska utbildas i klimatfrågor

Rådslag i Sollefteå vill att politiker ska utbildas i klimatfrågor

Återinför tågtrafiken och utbilda politiker i klimat- och miljöfrågor. Det är två av förslagen från Sveriges första lokala klimatrådslag som ägde rum i Sollefteå i helgen. 30 kommuninvånare samlades på Hallstaberget i Sollefteå för att tillsammans arbeta fram förslag till klimatpolitiken.
– Nu tar vi med oss rådslagets förslag till kommunpolitiken, säger Birgitta Häggkvist (Vi), vice ordförande

Sollefteå, Borås och Malmö är utvalda kommuner för att genomföra klimatrådslag under 2024.

Malmö, Borås och Sollefteå får lokala rådslag om klimatet

Trots att 85 procent av svenskarna är ganska eller mycket oroade för klimatförändringarna går omställningen långsamt. Nu ska invånarna få ta plats i den lokala klimatpolitiken. Tre av landets kommuner – Malmö, Borås och Sollefteå – är först ut med att genomföra rådslag om klimatet under 2024.
– Klimatfrågan kräver samarbete. Att lyssna på invånarna är en självklar del av arbetet, säger Sofia He

Rådslag för rättvis klimatomställning samlade engagerade deltagare från omkring 60 olika organisationer. Foto: Jan Lindblad

Civilsamhällets samlade krav till politikerna: 37 steg för snabb och rättvis klimatomställning

Civilsamhällets samlade krav till politikerna: 37 steg för snabb och rättvis klimatomställning Många folkrörelser och forskare är djupt oroliga över att Sveriges klimatomställning går bakåt istället för framåt och saknar rättviseperspektiv. På initiativ av Allians för Rättvis Klimatomställning samlades därför civilsamhället till ett gemensamt rådslag den 6 maj. Rådslaget enades om 37 konkreta för

Klimatriksdagens vinnande motioner - ett starkt budskap till politikerna

Klimatriksdagens vinnande motioner - ett starkt budskap till politikerna

Satsningar på medborgarengagemang och kunskap, kortare arbetstid, förbud mot fossilreklam, skydd för skog och natur, och skärpta styrmedel i klimatpolitiken, är några av de viktigaste budskapen när Klimatriksdag 2022 röstat fram tolv vinnande motioner bland 149 inlämnade förslag.
Helgen 2-3 april samlades drygt 500 deltagare till Klimatriksdag 2022 under temat Människan i omställningen. Klimatr

Vi lyfter klimatpolitiken!

Klimatriksdagen är en grundmurat självständig, folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta upp klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.

Klimatriksdagen