Gå direkt till innehåll
Kompassrosstipendiater 2021: Emina Sesto, Eleonora Svanberg och Muna Idow
Kompassrosstipendiater 2021: Emina Sesto, Eleonora Svanberg och Muna Idow

Pressmeddelande -

2021 års Kompassrosstipendiater är: Eleonora Svanberg, 22 år, Emina Sesto, 23 år och Muna Idow, 23 år – Tre unga värdebaserade kvinnliga ledare tar emot årets stipendium.

Årets Kompassrosstipendiater är Muna Idow, 23 år som driver Mermaid simskola i Göteborg, Emina Sesto, 23 år och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun och Eleonora Svanberg 22 år, medgrundare till Girls in STEM i Stockholm. Med högt engagemang, stort mod och mycket omtanke visar de vägen och är förebilder och skapar förutsättningar för sina medmänniskor i deras verksamheter.

Bakom stipendiet Kompassrosen, som årligen delas ut till unga ledare under 26 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft, står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och delas ut för 15:e gången i år. Hittills har 48 unga ledare tagit emot stipendiet.

– Vi är övertygade om att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i sina värderingar. Årets stipendiater är alla förebilder för det värdebaserade ledarskapet. Med värderingarna mod, omtanke och handlingskraft leder de alla på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för människor runt dem, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Eleonora Svanberg, 22 år, Girls in STEM, Stockholm
Eleonora är den 22-åriga matematik- och fysikstudenten från Stockholm som grundat Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). I organisationen kämpar Eleonora för att bryta normer och att vara en förebild för unga kvinnor och icke-binära inom naturvetenskap och teknik, där de är underrepresenterade. Hennes mål är att förändra den stereotypa bild som än i dag råder kring utbildningar på såväl gymnasiet som universitet och högskolor.

Nomineringen lyder: Eleonora Svanberg får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på mod, ödmjukhet och sårbarhet, är en förebild som utmanar och förändrar normer för att öppna upp och inkludera fler grupper inom naturvetenskapliga ämnen.

Emina Sesto, 23 år, Uppsala kommun, Uppsala
Emina är 23 år, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun. Med raketfart har hon tagit sig från praktikplats till chefsposition på ett år. I dag leder Emina 30 medarbetare vid tre LSS-boenden. Med en hög förändringsvilja och stor omtanke jobbar hon för en välmående arbetsplats, en bättre vardag för brukarna samt utvecklande av verksamheten.

Nomineringen lyder: Emina Sesto får stipendiet för att med värdebaserat ledarskap baserat på mod, omtanke och handlingskraft ifrågasätter strukturer och normer när hon skapar förutsättningar för sina medarbetare att göra skillnad på riktigt.

Muna Idow, 23 år, Mermaid Simskola, Göteborg

Muna är 23-åringen som driver Mermaid simskola. Med vatten som verktyg – simkunskap och lek – hjälper hon barn och vuxna till ökad självkänsla och därmed trygghet, frihet och framtidstro. Hennes vision är glasklar – att bidra till ett bättre, mer inkluderande och tryggare samhälle och kunna ge andra barn en bättre barndom än den hon själv haft.

Nomineringen lyder: Muna Idow får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på omtanke, handlingskraft, nyfikenhet och jämlikhet bygger självkänsla och självförtroende hos deltagare med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten.

Med anledning av pandemin kommer Kompassrosstipendiet att delas ut av H.M. Konungen vid en stipendieceremoni på Kungliga slottet under hösten 2021.

För mer information kontakta:
Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, 0706 72 84 70 eller epost: rebecca.sundberg@ungtledarskap.se, eller Louise Bergén, presskontakt Kompassrosstipendiaterna, telefon: 0704 91 90 96 eller epost: louise.bergen@hedbergpr.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Vi drivs av att vara med och utveckla framtidens värdebaserade ledare och av att visa den positiva effekten av unga i ledande roller. Stiftelsen Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som visat prov på värderingarna mod, omtanke och handlingskraft. Vi stödjer Scouternas ledarskapsutbildningar och arbetar med att stödja unga människors utveckling och utbildnings i ledarskap.

Presskontakt

Ida Hennerdal

Ida Hennerdal

Presskontakt Verksamhetsledare Sverige +46 (0)70- 672 84 70

Relaterat innehåll

Stiftelsen Ungt Ledarskap sätter det värdebaserade ledarskapet främst.

Vi drivs av att vara med och utveckla framtidens ledare och av att visa den positiva effekten av unga i framträdande positioner. Vi är övertygade om att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i goda värderingar. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg är vi med och gör det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm
Sverige