Gå direkt till innehåll
Kompassrosstipendiet 2020: Kungen belönar Omar Alshogre för medmänsklighet, mod och goda värderingar, Foto: Privat
Kompassrosstipendiet 2020: Kungen belönar Omar Alshogre för medmänsklighet, mod och goda värderingar, Foto: Privat

Pressmeddelande -

Kompassrosstipendiet 2020: Kungen belönar Omar Alshogre för medmänsklighet, mod och goda värderingar

Omar är 24-åringen som föreläser världen över om sin personliga resa från politisk fånge till att bli en förändringsledare. Han jobbar också på Syrian Emergency Task Force (SETF), organisationen som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Omar är en tydlig värdebaserad ledare som är förhoppningsfull, gladsynt och har hög tillit till sina medmänniskor. Omar Alshogre tilldelas Konungens stipendium Kompassrosen för att han med värdebaserat ledarskap baserat på stort mod och omtanke, där viskningar, leenden och förlåtelse varit kraftfulla handlingar, i arbetet för en bättre framtid såväl för sina medmänniskor som för Syrien.

Omar är född och uppväxt i Syrien, där han som 15-åring fängslades som politisk fånge efter att ha protesterat mot regimen. Efter flera år i olika fängelser tog han sig genom Europa till Sverige. Idag jobbar han på organisationen SETF med visionen att politiska fångar släpps och att de ansvariga för tortyr i syriska fängelser ställs till svars. Omar har också aktivt medverkat till att syriska fångar överlevt och arbetar med att påverka USA:s kongress att instifta lagar om sanktioner.

– Min tid som politisk fånge och min flykt till Sverige över Medelhavet har såklart format mig till den jag är idag. I fängelset levde vi på varandra, och jag var omgiven av fångar med bakgrunder som läkare, psykologer, advokater, ingenjörer och lärare. Vi fick inte tala med varandra så vi utvecklade ett system där vi viskade och delade vår kunskap. De äldre fångarna satsade all sin kunskap på de unga, och de unga skyddade de äldre från fysiska skador – vi kallade systemet för University of Whisper. Tillsammans skapade vi möjligheter och tog ansvar att skapa bättre fortsättningar för alla oavsett etnicitet, religiös tillhörighet eller politiska åsikter, säger Omar och fortsätter:

– Jag har lyckats övervinna rädsla och trauma och vänt det till drivkraft och tacksamhet. Idag arbetar jag med att förmedla att ingenting är omöjligt och att min attityd och mina perspektiv kan inspirera andra att komma över sina hinder och motgångar, säger Omar.

Omar är en ledare som vågar ta en stor personlig risk genom att stå upp för de demokratiska värdena och mänskliga rättigheter mot en förtryckande stat. Nu använder han sin resa och berättelse för att skapa förändring – både i det stora och i det lilla.

– För mig handlar ledarskap om människor; därför vill jag få förståelse för olika kulturer och hur människan fungerar. Jag vill ha bättre insikt kring hur jag kan arbeta för att höja andra med ett tillitsbaserat ledarskap där alla får sin rätta plats och är tillfredsställda med sin utveckling. Framåt ser jag mig som en person och ledare som kan lyssna och lyfta människor, en ledare som förmedlar glädje och delaktighet, säger Omar.

– Årets Kompassrosstipendiater är alla starka förebilder för ett värdebaserat ledarskap. Gemensamt har de en väldig handlingskraft som skapar bättre förutsättningar för människor. Tillsammans bidrar de till ett mer inkluderande och jämställt samhälle - alla inom det fält de verkar. Att ta ansvar som ledare både när det är lätt och när det är svårt, tycker jag symboliserar ett värdebaserat ledarskap. Inte minst i det läge vi befinner oss nu, med en helt ny typ av samhällsutmaningar, då finns ett behov av ledarskap som baseras på tillit och fakta för att visa människor rätt riktning, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare, Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Relaterade länkar

Kategorier

Kontakter

Josefine Hellroth Larsson

Josefine Hellroth Larsson

Presskontakt Verksamhetsledare 0706728470

Relaterat innehåll

Stiftelsen Ungt Ledarskap sätter det värdebaserade ledarskapet främst.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap finns för att visa på kraften hos unga ledare. Vi tror att det är möjligt att bygga ett bättre samhälle. Ett samhälle byggt på mod, omtanke och handlingskraft. Och vi vet att unga ledare är avgörande för att lyckas med det. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg är vi med och gör det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm
Sverige