Gå direkt till innehåll
Annika Parbring och Josefin Malefelt är som skolbibliotekarier en pedagogisk resurs för både elever och lärare på Lindeskolan i Lindesberg.
Annika Parbring och Josefin Malefelt är som skolbibliotekarier en pedagogisk resurs för både elever och lärare på Lindeskolan i Lindesberg.

Pressmeddelande -

Lindeskolans Bibliotek i Lindesberg kan bli Årets Skolbibliotek 2021

"Lindeskolans Bibliotek i Lindesberg har det som krävs av ett skolbibliotek - men skolbiblioteket på gymnasieskolan i Lindesberg har också en viktig roll som Det Goda Exemplet för kommunens grundskolor som visar hur ett bemannat skolbibliotek kan bidra till skolans måluppfyllelse", skriver LindeKultur och föreslår Nationella Skolbiblioteksgruppen att utse Lindeskolans Bibliotek till Årets Skolbibliotek 2021.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen och vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden. Priset delas ut av utbildningsminister Anna Ekström.vid ett seminarium på Bokmässan i Göteborg fredag 24 september kl 11.

Vid bedömningen lägger juryn särskild vikt vid:

  • Skolledningens del i utvecklingsarbetet;
  • Att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet;
  • Skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd;
  • Att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier - oavsett modersmål;
  • En bemanning som motsvarar skolans behov.

Nyhetskanalen LindeKultur föreslår Nationella Skolbiblioteksgruppen att utse Lindeskolans Bibliotek till Årets Skolbibliotek 2021 med följande motivering:

"Kommunala gymnasieskolan i Lindesberg har ett skolbibliotek som med stöd av skolledning och biblioteksplan har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete samt medie- och informationskunnighet. Utöver detta vill Lindeskolans Bibliotek - med stöd av en lokal nyhets- och informationskanal - vara Det Goda Exemplet för att visa att skolbibliotek i allmänhet och skolbibliotekarier i synnerhet finns, kan och behövs som pedagogisk resurs i kommunens grundskolor."


Lindeskolans Bibliotek i Lindesberg har det som krävs av ett skolbibliotek, enligt LindeKultur:

  • Med två utbildade skolbibliotekarier är Annika Parbring och Josefin Malefelt en pedagogisk resurs för både elever och lärare på skolan.
  • Med stöd av en egen biblioteksplan för skolan är det lätt för både ledning och lärare att förstå vilket stöd som biblioteket och bibliotekarierna kan ge i undervisningen.

Biblioteksplan för Lindeskolans Bibliotek anges: Mål för skolans bibliotek; Handlingsplaner för informationskompetens, läsfrämjande verksamhet och medieplan; Ansvarsområden för måluppfyllelse av Lindeskolans biblioteksplan. I biblioteksplanen heter det bland annat: "För att integrera bibliotekets verksamhet med skolans pedagogiska arbete ska bibliotekarierna ingå i varsitt lärarlag. Detta leder till ökad insikt om de behov som finns av bibliotekets resurser och bibliotekariens kompetens i det pedagogiska arbetet. Det ger även lärarna en större insikt i vad biblioteket och bibliotekarierna kan tillföra i arbetet med elevernas måluppfyllelse."

Det Goda Exemplet som visar att skolbibliotek finns, kan och behövs

Lindeskolans Bibliotek (skolbiblioteket på gymnasieskolan i Lindesbergs kommun) har samtidigt en viktig roll som Det Goda Exemplet för kommunens grundskolor - ett föredöme som visar hur ett bemannat skolbibliotek kan bidra till skolans måluppfyllelse.

En artikelserie i nyhetskanalen LindeKultur under våren 2021 har visat att skolbibliotek finns, kan och behövs - men att Lindeskolans Bibliotek är det enda i Lindesbergs kommun med utbildade skolbibliotekarier. 

"Därför behöver politiker, rektorer och andra beslutsfattare få bättre kännedom om att skolbibliotek ska ses som en pedagogisk resurs även i grundskolan och att skolbibliotekarier har den kompetens som krävs för skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet", skriver LindeKultur: "Ett väl fungerande skolbibliotek - som Lindeskolans - kan var ett lokalt 'kompetens- och resurscenter' för att stärka och vidareutveckla skolbiblioteken i kommunens grundskolor genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och webbaserade lösningar som kan användas av alla skolbibliotek".

För att sprida kännedom om att skolbibliotek finns, kan och behövs planerar Lindeskolans Bibliotek - i samarbete med nyhetskanalen LindeKultur som svarar för marknadsföringen - att arrangera Skolbibliotekets Dag 27 oktober i Lindesberg. Målgrupp är lokala (och kanske regionala) politiker, tjänstemän, rektorer och berörda lärare i syfte att uppmärksamma skolbibliotekens roll som en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete.

Lindeskolans Bibliotek vill i samarbete med nyhetskanalen LindeKultur sprida kännedom om att skolbibliotek i allmänhet och skolbibliotekarier i synnerhet finns, kan och behövs som en pedagogisk resurs även i grundskolan:

........................................


Nyhetskanalen LindeKultur har uppmärksammat skolbibliotek som pedagogisk resurs i en serie artiklar under våren 2021:

1: Ny reviderad biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun >>

2: "Glöm inte skolbiblioteken i Lindesbergs nya biblioteksplan" >>

3: Så vill Skolinspektionen att ett skolbibliotek ska fungera >>

4: Årets skolbibliotek - en utmärkelse som visar de bästa exemplen >>

5: Lindeskolans bibliotek - en pedagogisk resurs för både elever och lärare >>


6: Två skolor i Lindesberg får nytt gemensamt skolbibliotek med personal >>

7: Vad tycker politikerna om skolbiblioteken i Lindesbergs kommun? >>

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se