Gå direkt till innehåll
Skolbibliotekets Dag firas i höst på Lindeskolans Bibliotek i Lindesberg

Pressmeddelande -

Skolbibliotekets Dag firas i höst på Lindeskolans Bibliotek i Lindesberg

Den 27 oktober är internationella och nationella skolbiblioteksdagen som i år kommer att uppmärksammas lokalt i Lindesberg - dels genom öppet hus i Lindeskolans Bibliotek, dels genom ett öppet möte med föreläsningar och diskussioner om vikten av skolbibliotek. Syftet är att uppmärksamma skolbibliotekens roll som en integrerad del i skolans pedagogiska arbete.

Skolbibliotekets dag arrangeras av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

För att sprida kännedom om att skolbibliotek i allmänhet och skolbibliotekarier i synnerhet finns, kan och behövs kommer Lindeskolans Bibliotek - i samarbete med nyhetskanalen LindeKultur som svarar för marknadsföringen - att arrangera Skolbibliotekets Dag onsdag 27 oktober i Lindesberg.

Målgrupp är lokala (och kanske regionala) politiker, tjänstemän, rektorer och berörda lärare i syfte att uppmärksamma skolbibliotekens roll som en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete även i kommunens grundskolor.

.

Bakgrund: En artikelserie i LindeKultur om "skolbibliotek som pedagogisk resurs" har visat:

  • att Lindeskolan (gymnasieskolan) har det enda skolbiblioteket i Lindesbergs kommun med
    utbildade skolbibliotekarier;
  • att av kommunens tio grundskolor har bara tre skolor ordnade skolbibliotek med lärare som biblioteksansvariga;
  • att berörda politiker och andra beslutsfattare i många fall saknar kunskap om och intresse för att prioritera skolbibliotekens roll för skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete samt medie- och informationskunnighet;
  • att ett väl fungerande skolbibliotek - som Lindeskolans - skulle kunna vara ett föredöme och ett lokalt "kompetens- och resurscenter" för att stärka och vidareutveckla skolbiblioteken i kommunens grundskolor genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och webbaserade lösningar som kan användas av alla skolbibliotek

......

Lindeskolans bibliotek i Lindesberg - en pedagogisk resurs för både elever och lärare

Annika Parbring och Josefin Malefelt är som skolbibliotekarier en pedagogisk resurs för både elever och lärare på Lindeskolan i Lindesberg.

Skolbiblioteket på Lindeskolan - Lindesbergs kommuns gymnasieskola - är en pedagogisk resurs för både elever och lärare med utbildade skolbibliotekarier. "Vi fungerar som en integrerad verksamhet i skolans pedagogiska arbete i nära samarbete med lärarna", förklarar Annika Parbring och Josefin Malefelt - skolans bibliotekarier som formulerat en egen biblioteksplan för Lindeskolan. Läs mer på lindekultur.se >>

.

Nyhetskanalen LindeKultur har uppmärksammat skolbibliotek som pedagogisk resurs i en serie artiklar under våren 2021:

1: Ny reviderad biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun >>

2: "Glöm inte skolbiblioteken i Lindesbergs nya biblioteksplan" >>

3: Så vill Skolinspektionen att ett skolbibliotek ska fungera >>

4: Årets skolbibliotek - en utmärkelse som visar de bästa exemplen >>

5: Lindeskolans bibliotek - en pedagogisk resurs för både elever och lärare >>

6: Två skolor i Lindesberg får nytt gemensamt skolbibliotek med personal >>

7: Vad tycker politikerna om skolbiblioteken i Lindesbergs kommun? >>

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se