Gå direkt till innehåll
​Lindesbergs Filmstudio om Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program

Nyhet -

​Lindesbergs Filmstudio om Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program

”Utifrån Lindesbergs Filmstudios perspektiv är det naturligtvis viktigt med en biograf - men i förslaget finns ingen beskrivning HUR man vill möjliggöra biografen som mötesplats”, skriver styrelsen för Lindesbergs Filmstudio i sitt remissyttrande över förslaget till Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program.

Så här skriver styrelsen för Lindesbergs Filmstudio i sitt remissvar om Lindesbergs kommuns förslag till kulturpolitiskt program:

”Förslaget innehåller till stor del en god beskrivning av kulturen och vad som händer inom kulturområdet i Lindesbergs kommun. Förslaget innehåller också många och goda visioner och mål kring kommunens kultur och möjlighet till fortsatt utveckling av den.

Det förslaget saknar är en beskrivning av HUR man skall gå tillväga för att uppnå dessa mål utifrån uppsatt vision. En förutsättning för att utvärdera är att det finns en beskrivning av ett HUR för att se vilka mål man nått och vilka man behöver utveckla.

I övrigt är tidsperioden för programmet väl tilltagen. 2019-2024, en femårsperiod, är att föredra.

Utifrån Lindesbergs Filmstudios perspektiv är det naturligtvis viktigt med en biograf precis som det är en viktig aspekt vad gäller kommunens attraktionskraft. Det framhålls också i det kulturpolitiska förslaget. Då vi vet genom Svenska Filminstitutets kartläggning av biografer utanför storstäderna så är det mycket svårt att få ekonomi i biografverksamhet. Där man lyckas behålla biografen bygger det oftast på ideellt arbete och kommunalt stöd. I förslaget finns ingen beskrivning HUR man vill möjliggöra biografen som mötesplats. Ej heller omnämns biografen som scen för teaterföreställningar.

I förslaget beskrivs utvecklingen av biografen med ambitionen om ett bredare utbud. Här behövs ett HUR man ska gå tillväga för att uppnå dessa mål. Idag visas Opera på bio och det drivs praktiskt helt på ideell basis.

I det regionala kulturprogrammet och i Lindesbergs kommuns förslag till kulturpolitiskt program framhålls att det ska vara kultur för alla i hela regionen och i hela kommunen. Här behövs också en precisering av HUR man ska utöka samarbetet med regionen.

I båda programmen framhålls prioriteringen av barn och unga. I regionens kulturplan vad gäller film framhålls filmpedagogisk verksamhet som en viktig del i skolans demokratiarbete då det gynnar kompetenser inom kreativitet, kultur och kritiskt tänkande. För att möjliggöra detta behövs en biograf. Även detta utgör en viktig grund till HUR man ämnar stödja en biografverksamhet i Lindesbergs kommun.

I det kulturpolitiska programmet under ”Inledning - varför kultur” framhålls principen om ”armslängds avstånd” och att politiken inte ska detaljstyra kulturen. Utifrån detta ter sig beslutet i TU november 2018 besynnerligt då 10 % av de öppna visningarna inte ska komma från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.

I uppräkningen av konstformer saknas film. Den har räknats som den sjätte konstformen alltsedan 1923. I övrigt så drivs den ideella filmverksamheten under benämningen Lindesbergs Filmstudio och kallar sig inte Filmklubb.”

.........................................................

Kommunen vill ha dina synpunkter!

Lindesberg ska ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla boende i kommunen. Därför är ett förslag på ett nytt kulturpolitisk program framtaget. Nu vill kommunen veta vad du tycker om förslaget som gäller från att det antas under 2019 till år 2027.

Kulturen skall vara en naturlig del av vardagen, i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden. Prioriterade målgrupper i förslaget till nytt kulturpolitiskt program är barn och ungdomar samt äldre människor.

Lämna dina synpunkter: Remissen går ut via e-post till allmänhet och föreningsliv i Lindesbergs kommun. Svar och synpunkter skickas senast den 22 februari 2019 till kommun@lindesberg.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lindesbergs Filmstudio

Lindesbergs Filmstudio

En del av Sveriges Förenade Filmstudios (SFF)

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se