Gå direkt till innehåll
​Biograffrågan i Lindesberg: Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen

Nyhet -

​Biograffrågan i Lindesberg: Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun står fast vid sitt tidigare beslut om biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio): ”TU föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB” - det vill säga att bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet. Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen som har möjligheten att ändra beslutet på tisdag (29 januari).

Samtidigt som Folkets Hus Bio slår nya rekord - det kom 13.723 besökare 2018 - fortsätter beslutsrundan för ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan om hur biografverksamheten ska drivas vidare. Om Kommunfullmäktige inte ändrar beslutet - efter beredning i Tillväxtutskottet och Kommunstyrelsen - kommer det reviderade ägardirektivet slutligen att fastställas på årsstämma med Linde Stadshus AB.

Frågor som politikerna bör ta hänsyn till

Det finns en stark opinion för att verksamheten ska finns kvar i nuvarande regi inom kulturenheten - därför bör Kommunstyrelsen 1) överväga för- och nackdelar i dagsläget med de olika alternativen när det gäller framtida driftsformer (se nedan); 2) begära att Besök Linde AB tar fram en realistisk plan för hur bolaget ska driva biografverksamheten; 3) avvakta det ekonomiska utfallet för biografverksamheten 2018 (som slog nytt besöksrekord).

Följande ledamöter och ersättare i nya Kommunstyrelsen har möjligheten att ompröva beslutet tisdag 29 januari:

Ledamöter: Irja Gustavsson, ordförande (S), Linda Svahn (S), John Omoomian (S), Jonas Bernström (S), Tommy Kragh (S), Jonas Kleber, v ordförande (C), Susanne Karlsson (C), Ulf Axelsson (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD).

Ersättare: Anders Ceder (S), Joacim Hermansson (S), Nafih Mawlod (S), Sandra Olsson (S), Sofie Krantz (S), Maria-Pia Karlsson (C), Magnus Eriksson (C), Fredrik Vessling (V), Jan Hansson (M), Göran Gustavsson (M), Conny Ärlerud (M), Inger Griberg (MP), Fredrik Rosenbecker (SD), Amand Funk (SD) och Björn Larsson (SD).

.........................................

Bakgrund: För- och nackdelar med de olika alternativen

Det finns tre tänkbara alternativ för framtida drift av biografverksamheten, enligt den utredning som gjorts av Kristina Öster (kulturchef i Lindesbergs kommun) och Åsa Jönsson-Carlsson (VD för kommunala Besök Linde AB).

Alternativ 1: Verksamheten fortsätter i kulturenhetens regi på nuvarande sätt.

Fördelar

 • Det är enkelt för föreningar och andra intressenter att använda lokalen.
 • Genom biogruppen får en grupp ungdomar varje år möjligheten att tjäna pengar, lära sig ta ansvar och få ett engagemang för filmen som konstform.
 • Det är värdefullt med ideellt engagemang.
 • Om politiken vill betona det kulturpolitiska uppdraget att arbeta med film ur ett kvalitativt och brett perspektiv är denna driftsform enklast.

Nackdelar

 • Resurser saknas för att skapa en större och mer robust organisation.
 • Personalresurs med delad tjänst mellan fritidsgårdsverksamhet och biografverksamheten skapar en del praktiska problem inom och mellan verksamheterna.
 • Med en organisation där biogruppen disponerar vinsten från försäljning går det inte att skapa ett plusresultat.
 • Det är svårt att hantera eventuella framtida mervärden då det gäller mat, alkohol och annan dryck.
 • Det finns konkurrensrättsliga aspekter på verksamheten.
 • Biogruppens verksamhet riktar sig till få personer och endast till elever på en skola i kommunen.

Vad skulle behövas för att kunna fortsätta med och utveckla verksamheten på ett bra sätt

 • Verksamheten behöver en större budget och/eller avsluta biogruppen så att det går att göra en vinst på försäljningen.
 • Ett tydligare kulturpolitiskt ställningstagande
 • En stabilare organisation.

Alternativ 2: Verksamheten sköts av en entreprenör på kommunalt uppdrag

Fördelar

 • En entreprenör kan ha driftsfördelar som inte kommunen har.
 • Entreprenören kan vara en del i en större organisation.
 • Konkurrensen i kommunen snedvrids inte.
 • Det kan vara enklare att hantera mervärden som mat och dryck.
 • I samband med ett avtal kan det vara möjligt att göra skrivningar för ett kulturpolitiskt uppdrag.

Nackdelar

 • Det kan bli svårare då det gäller tillgång till lokalen för föreningar som regelbundet använder biograflokalen för sin verksamhet, som Filmstudion och Lindesbergs teaterförening. Det kan också medföra ökade kostnader.
 • Det kan också bli svårare då det gäller tillgång till lokalen för kommunal verksamhet som regelbundet använder biografen, som t ex kulturenheten. Det kan också medföra ökade kostnader.
 • Biogruppen kan inte fortsätta.
 • Det finns risk för biografverksamhetens fortlevande om entreprenören skulle vilja avsluta sitt uppdrag till exempel vid en konkurs eller av andra skäl.

Vad krävs för att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt?

 • Stor vikt behöver läggas vid avtalskrivande. Aspekter som behöver belysas är eventuella kulturpolitiska uppdrag, alkoholförsäljning, ägandeförhållanden då det gäller utrustning, hur eventuellt avslut ska hanteras, hur föreningar och andra verksamheter ska kunna använda lokalen samt uppdrag och mål för verksamheten.
 • Ansvaret för underhåll och utveckling av tekniken behöver klargöras.
 • Fler aspekter kan tillkomma.

Alternativ 3: Verksamheten sköts av Besök Linde AB

Fördelar

 • Om politiken vill ge ett kulturpolitiskt uppdrag är det möjligt.
 • Det finns potentiella synengier med Lindesberg arena då det gäller konferenser, föreläsningar och andra uthyrningar.
 • Samarbetet med föreningar kan utökas.
 • Evenemangsdelen blir förstärkt med ytterligare en mellanstor lokal, till exempel för teater.

Nackdelar

 • Det finns konkurrensrättsliga aspekter på verksamheten.
 • Ekonomin är inte säkerställd.
 • En ny organisation behöver skapas.
 • Samarbete med annan fastighetsägare.
 • Biogruppen kan inte fortsätta.

Vad krävs för att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt?

 • Delvis krävs omstrukturering inom Besök Linde AB för att kunna hantera biografen på ett bra sätt.
 • Verksamheten behöver en större budget och/eller avsluta biogruppen så att det går att göra en vinst på försäljningen.
 • Besök Linde AB behöver stärka kompetensen inom biografområdet.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se