Gå direkt till innehåll
​Dags igen för ny beslutsrunda om biografen i Lindesberg

Nyhet -

​Dags igen för ny beslutsrunda om biografen i Lindesberg

Samtidigt som Folkets Hus Bio slår nya rekord - det kom 13.723 besökare 2018 - inleds nu en ny beslutsrunda för ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan om hur biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas vidare.

Tisdag 15 januari bereds frågan igen i nya Tillväxtutskottet inför beslut i Kommunstyrelse 29 januari och slutligen Kommunfullmäktige 25 februari som tidigare inte fått besluta i frågan. Om Kommunfullmäktige inte ändrar beslutet - efter beredning i Tillväxtutskottet och Kommunstyrelsen - kommer det reviderade ägardirektivet slutligen att fastställas på årsstämma med Linde Stadshus AB.

Följande ledamöter och ersättare i nya Tillväxtutskottet bereder frågan tisdag 15 januari - dels baserat på kommunens egen analys av för- och nackdelar med de olika alternativen när det gäller framtida driftsformer, dels baserat på det ekonomiska utfallet för biografverksamheten 2018 (som slog nytt besöksrekord):

  • Ledamöter: Irja Gustavsson, ordförande (S), Nafih Mawlod (S), Jonas Kleber, v ordförande (C) , Fredrik Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) och Jari Mehtäläinen (SD).
  • Ersättare: Joacim Hermansson (S), John Omoomian (S), Maria-Pia Karlsson (C), Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD), Inger Griberg (MP) och Amanda Funk (SD)

Tre alternativ för biografverksamheten

Tillväxtutskottet (ett utskott till Kommunstyrelsen) i Lindesbergs kommun hade initialt att ta ställning till tre alternativ för framtida drift av biografverksamheten: 1) att verksamheten finns kvar i nuvarande regi inom kulturenheten, 2) att verksamheten flyttas till Besök Linde AB eller 3) att verksamheten läggs som ett uppdrag på en extern entreprenör.

Inledningsvis valde Tillväxtutskottet det tredje alternativet - att lägga ut uppdraget på en extern entreprenör direkt. Detta modifierades senare till det andra alternativet - att flytta verksamheten till Besök Linde AB som i sin tur skulle få uppdraget att på sikt lägga ut det på en extern entreprenör.

I ett öppet brev till Tillväxtutskottet ville över 500 personer att utskottet skulle ompröva sitt beslut och välja det första alternativet - att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi. Dessutom skriver undertecknarna i det öppna brevet: ”Frågan om hur biografverksamheten ska drivas i framtiden är inte bara en fråga för Tillväxtutskottet - det är en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning till, då det är ett viktig kulturpolitiskt ställningstagande att försäkra sig om biografens överlevnad”.

Tillväxtutskottet lade det öppna brevet till handlingarna och beslutade att gå vidare med frågan till det kommunala moderbolaget Linde Stadshus AB.

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkände förslaget till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB avseende inriktning av bolagets verksamhet - men har nu överlämnat det slutliga avgörande till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Därmed finns det fortfarande en möjlighet för ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan om hur biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas vidare.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se