Gå direkt till innehåll
KSLA Nytt & Noterat 1-2016 ute nu

Nyhet -

KSLA Nytt & Noterat 1-2016 ute nu

2016 års första KSLA Nytt & Noterat, nr 1-2016.

Räddaren i nöden, mot det hållbara samhället genom biobaserad ekonomi. • Laxen i Östersjön går mot bättre tider genom strikta förvaltningsåtgärder. • Fåglarna trivs i ”nya” skogen, skogslagstiftningen har förbättrat skogens mångfald. • IT-revolution i skogen, laserskanning har gett ”data åt alla”. • ”Den ljusnande framtid är vår” – god arbetsmarknad för skogsakademiker, men för få söker utbildningarna. • Skogsbruket och artskyddsförordningen i teori och praktik. • Klimateffekter med biobränsle, mindre koldioxid i atmosfären är vägen att gå. • Remisser, utlysningar, kalendarium. • Och mera!

Trevlig läsning!

→ Till KSLA Nytt & Noterat nr 1-2016

→ Till bläddringsbar version

Nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat utges med fyra nummer per år och informerar om aktiviteter hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712