Gå direkt till innehåll
2019-10-25–27 KSLA:s Caseutmaning 2019
2019-10-25–27 KSLA:s Caseutmaning 2019

Nyhet -

KSLA:s Caseutmaning 25–27 oktober: Hur kan data berätta historien om din produkt?

Är du ung teoretiker eller praktiker inom de gröna näringarna? Anmäl dig till årets Caseutmaning hos KSLA!

Årets utmaning handlar om att ta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val.

För femte året i rad arrangeras Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens caseutmaning.

Data! I dagens digitala samhälle skapas och lagras stora datamängder och skogs- och jordbruket är inga undantag. Det är en stor utmaning för många företag att tillvarata data på ett effektivt sätt. Dessutom uppstår frågor om integritet för de enskilda företagarna samtidigt som informationen ska vara tillgänglig i hela systemet. Hur ska de skyddas när data offentliggörs?

Till skillnad från producenterna är konsumenternas utmaning istället att sålla bland all den information som finns tillgänglig för att kunna göra medvetna val utifrån sina preferenser.

I en värld med allt högre krav på hållbarhet finns en möjlighet att använda data för att binda ihop försörjningskedjor från ”frö till färdig produkt”, så att människor kan ta aktiva beslut baserat på sina olika preferenser. Men hur ser vi till vi att produkter från antingen jord- eller skogsbruk får en identitet för konsumenten och samtidigt skapar mervärden för alla parter i kedjan? Det blir er uppgift att lösa!

I KSLA:s caseutmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case. Du kommer sättas samman i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Målet är att ni inom gruppen ska ha varierande kunskaper som kompletterar varandra. Till er hjälp finns resurspersoner i form av ledamöter inom KSLA. Gruppernas caselösningar bedöms av en jury.

Vi tänker oss att du som deltar är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller ung arbetande.

Caseutmaningen ger dig:

  • en helg i Stockholm 25–27 oktober på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm
  • övernattning i Stockholm
  • mat och fika under hela helgen
  • upp till 1 500 kr i resebidrag
  • vänner för livet
  • en utmaning utöver det vanliga

Som deltagare får du inte bara delta i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Vi vill ha din anmälan senast 22 september 2019!

Obs! Anmälan är en intresseanmälan. Ett urval sker med ledning av uppgifterna i anmälningsformuläret. Besked om deltagande lämnas senast 28 september.

Frågor besvaras av projektledare Per Nordin, case@ksla.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Linda Cederlund

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden