Gå direkt till innehåll
KSLAT 4-2019 Ekosystemtjänster. Om äpple och päron i skogen
KSLAT 4-2019 Ekosystemtjänster. Om äpple och päron i skogen

Nyhet -

​Ny skrift: Ekosystemtjänster. Om äpplen och päron i skogen (KSLAT nr 4-2019)

Ekosystemtjänster

Om äpplen och päron i skogen

Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för alla de nyttor som vi människor direkt och indirekt får av naturen. Begreppet har fått stort genomslag i debatt och politikutveckling.

KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster har haft som främsta uppgift att se om begreppet kan innebära nya affärsmöjligheter för skogsägarna och/eller bidra till bättre beslutsfattande i skogen.

Kommittén anser att begreppet ekosystemtjänster är ett pedagogiskt bra sätt att visa allmänhet och beslutsfattare att vi på många olika sätt är beroende av naturen. Samtidigt är det abstrakt och spretigt, det går att räkna upp ett 30-tal ganska väsensskilda ekosystemtjänster från svensk skog. Det går inte att objektivt värdera dessa i förhållande till varandra. Det blir alltid en jämförelse mellan äpplen och päron och därför är begreppet av begränsat värde för en förvaltare av skog.

Sammanfattningsvis anser kommittén att begreppet främst tillför ny terminologi, inte ny kunskap eller nya verktyg för avvägningar.

Redaktör: Carl Henrik Palmér.

ISBN: 978-91-88567-28-4 (tryck), 978-91-88567-29-1 (pdf)

48 sidor

Beställ skriften eller hämta den som pdf här:
https://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-4-2019/


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Peter Normark

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Elin Mellqvist

Elin Mellqvist

Presskontakt Akademigeolog Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7716
Sara Österman

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Jordbruk och därtill hörande frågor. 08-5454 7706
Birgitta Naumburg

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Keiko Blesserholt

Presskontakt Stiftelsehandläggare (anslag, priser och belöningar) 08-5454 7713

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden