Gå direkt till innehåll
KSLA Verksamhetsberättelse 2020 (KSLAT nr 1-2021)
KSLA Verksamhetsberättelse 2020 (KSLAT nr 1-2021)

Nyhet -

Ny skrift: Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Innehåll:

Preses har ordet

Akademisekreterarens reflektioner från 2020

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser, belöningar

Donationsgårdarna: Barksätters egendom • Enaforsholm Fjällgård

Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2016–2020 • Fördelning av utdelade medel 2020

68 sidor.

Redaktör: Ylva Nordin

ISBN 978-91-88567-51-2 (tryck), 978-91-88567-52-9 (pdf)

Beställ tryckt version eller hämta som pdf.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm