Gå direkt till innehåll
2019-03-21 Sustainable Aquaculture
2019-03-21 Sustainable Aquaculture

Nyhet -

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Aquaculture is said to be the world’s fastest growing food enterprise. It supplies a growing global population with nutritious food from aquatic animals and plants. However, the production forecasts to 2050 show that global aquaculture production will remain dominated by Asia (~80–90% of world production) while the rest of the world shows very little or no growth. Hyperinflation of the global growth of aquaculture outside of Asia confuses policy-makers, journalists, and the public and may lead to misperceptions that aquaculture is growing massively everywhere and must be severely regulated.

Professor Barry Costa-Pierce, University of New England, is a leading scientist within the fields of fisheries and aquaculture. He takes on the real-world problem of food sufficiency through transdisciplinary research, including ecological, economic and social aspects of sustainable aquaculture. Professor Costa-Pierce is the 4th holder of the KSLA Wallenberg professorship. During his year in Sweden, Professor Costa-Pierce has been working at SWEMARC, the Mariculture Research Centre at the University of Gothenburg. Along with his research, he has been instrumental in developing graduate programs, training the next generation of ocean food systems professionals, in Gothenburg, Scandinavia and the US.

In his keynote speech, Professor Barry Costa-Pierce will talk about the development of a transdisciplinary, ecosystems ecology framework that identifies the diversity of fisheries and aquaculture production systems as well as the modelling of functional connections between the systems. He underlines the need for a broader understanding of the typologies and local to global value chains. His speech will be followed by presentations by international and national researchers on sustainable aquaculture connected closely to fisheries, marine ecosystems, communities, and the global to local context of coastal developments.

Moderator: Professor Kristina Snuttan Sundell, University of Gothenburg.

Time: Thursday 21 March, at 10.30–16.30

Venue: The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sweden

More information and programme.

No fee.

Register no later than 14 March.

The seminar will be broadcast online.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm