Gå direkt till innehåll
2019-09-16 Förpackningar på gott och ont. Foto: Jonathan Chng.
2019-09-16 Förpackningar på gott och ont. Foto: Jonathan Chng.

Nyhet -

Seminarium 16 september: Förpackningar på gott och ont

I dagens livsmedelssystem är vi beroende av förpackningar. Lunchen äts i engångsförpackning med engångsbestick, eftermiddagsmackan är förpackad i tunn plastförpackning och middagens råvaror finner vi i diverse hypersmarta och/eller mindre smarta förpackningar. En majoritet av förpackningar som produceras används till livsmedel. Hur bidrar de olika förpackningarna till en omställning mot en hållbarare värld och hur uppnår vi cirkulära system oavsett råvara till förpackningen?

Den senaste tiden har allt fler röster hörts kring vilken råvara som är önskvärd som förpackningsmaterial. Ska vi fortsatt använda plastförpackningar eller ska samtliga förpackningar tillverkas av förnyelsebara råvaror från exempelvis skogen eller sockerrör?

Allt fler företag och organisationer antar förpackningsstrategier med fokus att samtliga förpackningar ska bestå av förnyelsebara råvaror från skog och åkrar. Men räcker skogen och åkrar till för alla förpackningar vi behöver och vad blir konsekvenserna vid markanvändningen? Från andra håll hörs röster om att fossilplasten förbättrar hållbarheten för produkterna och därmed är det mest resurskloka valet. Härmed uppstår frågor som hur valet av råvara till förpackningen påverkar förpackningens cirkuläritet i systemet, råvarans hållbarhet samt hur vi människor ska tänka kring val av förpackningar i vardagen.

Med detta seminarium vill Kungl. Skogs-och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedels-produktionens värdekedja även blicka bortom valet mellan plastförpackningar eller förpackningar bestående av förnyelsebara råvaror, och belysa de olika förpackningsalternativens fördelar och nackdelar samt fundera kring när det är önskvärt att använda de olika förpackningsmaterialen. Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan, råvaruindustrin, konsument- och miljöorganisationer och en intresserad allmänhet med ambition att skapa en arena där olika intressenter möts.

Moderator: Lennart Wikström, chefred, Tejarp förlag

Tid: Måndag 16 september 2019, kl 14:30–17:00 (registrering från kl 14:00)

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Ingen avgift

AnmälanSenast den 1 september

Info/programhttps://www.ksla.se/aktivitet/forpackningar-pa-gott-och-ont/

Seminariet webbsänds också.

VÄLKOMMEN!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter