Gå direkt till innehåll
2019-11-20 Diffusa definitioner driver dum debatt
2019-11-20 Diffusa definitioner driver dum debatt

Nyhet -

Seminarium 20 november: Diffusa definitioner driver dum debatt

För att kunna föra meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att deltagande parter har samma förståelse för vad som menas med olika begrepp. För många begrepp saknas idag entydiga definitioner. Idéhistorisk forskning visar dessutom att definitioner alltid ändrar innebörder i tid och rum. Det är därför viktigt att begrepp är entydigt definierade och att olika aktörer menar samma sak när begreppen används eller åtminstone förstår att man menar olika saker med samma begrepp. Väl definierade begrepp är även viktigt för möjligheten att framställa statistik.

KSLA har arbetat för att försöka klargöra dessa begrepp i en svensk och internationell kontext och för att ta fram ett diskussionsunderlag för att försöka strukturera frågan genom att föra olika typer av logiska resonemang kring begrepp och definitioner. Diskussionsunderlaget innehåller också förslag på nya definitioner.

KSLA:s arbete och slutsatser redovisas i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) nr 7-2019: Skogliga begrepp och definitioner. Med detta seminarium vill vi understryka betydelsen av att olika aktörer regelbundet hittar ett gemensamt språk så att man inte talar förbi och missförstår varandra och vi visar på svårigheterna. I tidskriften föreslås några nya definitioner men också reviderade översättningar från engelskan som kommer att diskuteras. Vi ser detta som ett bidrag till att strukturera den viktiga dialogen om skogens framtida förvaltning.

Moderator: Sverker Olofsson

Tid: Onsdag 20 november kl 10.00–15.00

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: 300 kr (150 kr för KSLA-ledamot, 0 kr för student och media)

Anmälan: senast 15 november

Till mer information och program.

Webbsänds!

VÄLKOMMEN!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter