Gå direkt till innehåll
KSLA Nytt & Noterat nr 2-2021
KSLA Nytt & Noterat nr 2-2021

Nyhet -

Ute nu! KSLA Nytt & Noterat nr 2-2021

KSLA Nytt & Noterat nr 2-2021

Ur innehållet

Biologisk mångfald i skogen – vad behöver vi veta?
Samsynen kring fakta måste bli bättre för att debatten ska bli konstruktiv. Frågan är vad vi behöver veta för att föra frågorna framåt.

EU:s taxonomi för hållbara investeringar riskerar motverka sitt syfte
EU-taxonomin har fått hård kritik för att motverka många av de hållbara lösningar som utvecklats i de nordiska länderna.

Skogens skyttegravskrig kräver bättre dialogprocesser och tydligare beslut
Ett KSLA-/IVA-webbinarium diskuterade den polariserade skogsdebatten under årets Skogsnäringsvecka.

Möte om skogsskador med kungligt deltagande
En workshop om ekonomiska konsekvenser av skador på skogen. Kung Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip deltog inledningsvis.

EU öppnar upp för lagändringar gällande gensaxen
Växtnodens webbinarium gällde EU-kommissionens rapport som kan resultera i lagändringar avseende bland annat gensaxen Crispr-Cas9.

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond
främjar de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag till aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård.

Rapport från KSLA:s mentorskapsprogram
Så här under den femte omgången får vi veta mer om hur aktiva i programmet upplever det och vad de har reflekterat över hittills.

Och mer – trevlig läsning!
KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Till KSLA Nytt & Noterat på KSLA:s webbplats.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).
Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm