Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Välkommen till nedanstående arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien!

2 december 2008

Konferens: "Effekten av EUs energipolitik på svenskt jord- och skogsbruk"

Kontaktperson: bo.carlestal@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1074&t=ksla

8 december 2008

Seminarium: "Det moderna fiskets stråtrövare"

Kontaktperson: eva.ronquist@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1100&t=ksla

12 december 2008

Seminarium: "Sida och de globala skogsfrågorna - SkogsInitiativet"

Kontaktperson: bo.carlestal@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1070&t=ksla

15 januari 2009

Seminarium: "Climate change and consequences for the food sector in Europe"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1095&t=ksla

19 januari 2009

Konferens: "Konkurrenskraftigt lantbruk - omvärldsanalys för framgångsrikt företagande"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1097&t=ksla

21 januari 2009

Konferens: "Vilt som mat"

Kontaktperson: bo.carlestal@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1089&t=ksla

5 februari 2009

Seminarium: "Vilka beslut fattas idag inom skogssektorn för att möta klimatförändringarna?"

Kontaktperson: bo.carlestal@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1091&t=ksla

11 februari 2009

Seminarium: "Dikesrensning i skogsmark - produktions- och miljöaspekter"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1099&t=ksla

 

Du kan också anmäla dig direkt - ange aktivitet - via e-post: keiko.blesserholt@ksla.se

Som journalist är du välkommen att delta kostnadsfritt i akademiens seminarier och konferenser.

Ange ditt namn och redaktion på anmälningsblanketten.

Observera att aktiviteterna äger rum i akademiens lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm

om inget annat anges.

Program med anmälningsblankett till kommande konferenser och seminarier finns på akademiens

hemsida www.ksla.se. Där återfinns också dokumentation från tidigare sammankomster, konferenser och seminarier.

Ämnen

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Kontakter

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Linda Cederlund

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden