Gå direkt till innehåll

Ämnen: Vetenskapliga institutioner

Gabriela Argüello, John L. Huisman, Sebastian Cöllen, Marios Iacovides och Gustav Zamore har utsetts till akademiforskare av Kungl. Vitterhetsakademien.

Vitterhetsakademien utser fem nya akademiforskare inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien har utsett forskarna Gabriela Argüello, Sebastian Cöllen, John L. Huisman, Marios Iacovides och Gustav Zamore till akademiforskare inom områdena Rättsvetenskapen i klimatomställningen, Kognition – språk och estetik samt Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten. Vitterhetsakademien vill med satsningen stärka forskningen inom de utvalda områdena.

Visa mer

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige