Gå direkt till innehåll
KB välkomnar utredningens förslag. Fullt genomförda kommer de att bidra till en betydligt mer likvärdig tillgång till skolbibliotek, läsutveckling och digital kompetens för alla barn i hela landet.
KB välkomnar utredningens förslag. Fullt genomförda kommer de att bidra till en betydligt mer likvärdig tillgång till skolbibliotek, läsutveckling och digital kompetens för alla barn i hela landet.

Pressmeddelande -

KB:s remissvar på Skolbiblioteksutredningen

Utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning innehåller förslag som ska göra tillgången till skolbibliotek mer likvärdig för landets elever. I sitt remissvar instämmer Kungliga biblioteket (KB) i många av förslagen, men anser också att några punkter bör kompletteras.

– Vi välkomnar utredningens förslag. Fullt genomförda kommer de att bidra till en betydligt mer likvärdig tillgång till skolbibliotek, läsutveckling och digital kompetens för alla barn i hela landet. De förtydliganden gällande ansvar och uppdrag som föreslås kommer också som helhet att stärka landets skolbibliotek, säger Anja Dahlstedt, avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd.

Elevernas tillgång till skolbibliotek

KB tillstyrker utredningens förslag att skolbiblioteksverksamheten främst ska erbjudas eleverna på den egna skolenheten. Men om det finns särskilda skäl bör skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras i samverkan med ett folkbibliotek. KB delar också uppfattningen om att sådan samverkan ska regleras i en skriftlig överenskommelse.

KB tillstyrker även förslaget om att förtydliga att ansvaret för skolbiblioteken ligger hos huvudmannen, och att skolbiblioteken främst bör vara ett ansvar för skolan. Samtidigt vill KB betona att samverkan förstärker verksamheten och utvecklingen av det allmänna biblioteksväsendet.

Skolbiblioteksplaner

KB tillstyrker förslaget om att alla skolhuvudmän ska anta skolbiblioteksplaner, men anser att det räcker med en biblioteksplan per skolhuvudman. När det gäller framtagandet av planerna bör det finnas med skrivningar om samråd med nationella minoriteter. Skolbiblioteken är centrala i att stödja läsningen på de nationella minoritetsspråken.

Bemanning och kompetens

KB tillstyrker förslaget om att skolbiblioteken ska vara bemannade. Strävan ska vara att anställa fackutbildade bibliotekarier så långt det är möjligt. KB tillstyrker även förslaget kring en tillfällig uppdragsutbildning, Vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet (VALS).

Samverkan med folkbiblioteken, och en satsning på digitala bibliotekstjänster, är fortsatt viktigt för att skapa likvärdighet över hela landet.

Samarbete om statistik

KB tillstyrker förslaget om ett kommande samarbete mellan Skolverket och KB kring frågor om hur skolbiblioteksstatistiken kan utvecklas. Vad som dock saknas är hur utvecklingen ska finansieras.

Ta del av remissvaret i sin helhet

Kontaktinformation
Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan
oskar.laurin@kb.se

070-007 30 66

Ämnen

TaggarKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Jo Barker

Presskontakt Tillförordnad enhetschef för Kommunikation 070-007 31 74

Relaterade nyheter

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm