Gå direkt till innehåll
Årets björnjakt i Dalarna avlyst

Pressmeddelande -

Årets björnjakt i Dalarna avlyst

Vid årets björnjakt fick 48 björnar skjutas, fördelat på fyra delområden. Den 1 september hade samtliga björnar fällts i jakten, som därmed avlystes. Sista dag för björnjakten är annars den 15 oktober.

Liksom vid förra årets björnjakt hade länsstyrelsen två besiktningsstationer under jaktens första dagar. Dessutom har länsstyrelsens naturbevakare arbetat i fält med besiktning.

Björnjakten startade lördagen den 21 augusti och redan dagen efter, på söndagsmorgonen, avlystes Delområde 2 då kvoten i området var fylld. Strax efter att jakten avlysts inkom fler rapporter om fällda björnar i Delområde 2, vilket innebar en överskjutning med 4 björnar.

I enlighet med länsstyrelsens beslut om björnjakt räknades de björnarna av från övriga områden där tilldelning kvarstod, vilket var område 1, 1a och 4.

- Många jägare har deltagit i björnjakten och tilldelningen om 48 björnar fälldes ovanligt snabbt, säger Caroline Dickson, enhetschef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.Samtliga björnar har besiktigats och Länsstyrelsen har samarbetet med Polisen under björnjakten.

På kartan nedan ser du hur delområdena är uppdelade och vart det funnits besiktningsstationer.

För mer information:

Caroline Dickson, enhetschef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: caroline.dickson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 45


  Taggar

  Regioner


  Om Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Presskontakt

  Anna Nylander

  Anna Nylander

  Kommunikatör Länsstyrelsen i Dalarna 010-2250494

  Relaterade nyheter

  Om Länsstyrelsen i Dalarna

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
  Sverige