Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen har fattat beslut om årets licensjakt efter björn

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen har fattat beslut om årets licensjakt efter björn

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om 2021 års licensjakt på björn. Under jakten får 48 björnar fällas, med en kvot på björnhonor i två av fyra delområden.

Årets björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst till och med 15 oktober. Dalarnas läns viltförvaltningsdelegation har beslutat att jakten ska fördelas på fyra områden, med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

– Dalarnas viltförvaltningsdelegation har beslutat om de långsiktiga förvaltningsmålen för länet och där framgår att Dalarna ska ha mellan 240 och 280 björnar. Vi kommer något steg närmare det målet i och med årets jakt, och vi gör det på ett kontrollerat sätt, säger Marie Edvall, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Område

Tilldelning

Honkvot

Varav inom område 1a

1

10

Minst 5

2

28

3

8

3

4

2

1


Jaktregler

Precis som tidigare år måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar. Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet. Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

Även i år kommer det att finnas två fasta besiktningsstationer inom område 2 och 3 under jaktens början. Detta för att underlätta arbetet med besiktningen och ge kortare väntetider för jägarna.

Mer information finns på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur/skyddsjakt-och-licensjakt.html#0

Fakta om årets björnjakt

  • Årets björnjakt pågår mellan den 21 augusti och 15 oktober
  • 48 björnar får fällas
  • Högst tre (3) vuxna honor i västra Dalarna och en (1) vuxen hona i södra Dalarna får fällas
  • Ingen begränsning finns för antal vuxna honor i norra och nordöstra Dalarna
  • Som vuxna honor räknas honor på över 80 kilo

Beslutet

Beslutet i sin helhet finns bifogat detta pressmeddelande. 

För mer information kontakta:

Marie Edvall, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län

E-post: marie.edvall@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 02 62

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Relaterat material

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige