Gå direkt till innehåll
Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos

Pressmeddelande -

Älgjakten i norra Dalarna har startat

I år har nya jakttider börjat gälla vilket innebär att älgjakten i norra Dalarna startade onsdagen den 1 september. I de södra delarna av länet börjar inte jakten förrän den 8 oktober. Jakten pågår fram till den 30 januari 2021 och under den tiden kommer runt 7 000 älgar att fällas i Dalarna.

– Länsstyrelsens övergripande mål för älgförvaltningen är en älgstam av god kvalitet som är i balans med de betesresurser vi har i länet. Vi har ett bra samarbete med de olika aktörerna i älgförvaltningen och vi ser att jägarna och markägarna har god samsyn kring jakten, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Mål med jakten

Dalarnas regionala mål för älgförvaltningen omfattar inte bara kvaliteten på älgstammen utan även trafikolyckor och betesskador på grund av älg.

– Vi måste titta på helheten och se till viktiga allmänintressen så som få trafikolyckor och hur älgen påverkar den biologiska mångfalden, berättar Caroline Dickson.

Norra eller södra Dalarna?

Gränsen mellan de områden som har september- eller oktoberjakt går i en tänkt linje mellan sydspetsen av Malung-Sälens kommun och upp till Mora. Gränsen följer sedan Siljans norra strand och söderut ned till Falun och österut mot gränsen till Gävleborgs län.

Läs mer om årets älgjakt på vår webbplats:
Älgjakt | Länsstyrelsen Dalarna

För mer information kontakta:

Caroline Dickson, enhetschef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län
010-225 03 45
Caroline.dickson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige