Gå direkt till innehåll
Nya startdatum för älgjakten 2021/2022

Pressmeddelande -

Nya startdatum för älgjakten 2021/2022

Regeringen har fattat beslut om nya jakttider för bland annat älg. De nya jakttiderna träder i kraft den 1 juli 2021.

Den största förändringen är att fasta datum nu införts för älgjaktens start. Älgjakten kommer starta den 1 september i Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna-Idre, Transtrand och Älvdalens älgförvaltningsområden, det vill säga de områden som tidigare hade jaktstart den första måndagen i september. Det brunstuppehåll som tidigare beslutats av länets viltförvaltningsdelegation mellan den 27 september och den 8 oktober finns kvar även under höstens älgjakt då de nya jakttiderna medger ett sådant uppehåll om maximalt 14 dagar.

För de övriga delarna av länet gäller jaktstart den 8 oktober istället för den andra måndagen i oktober. Älgjakten avslutas i hela länet den 31 januari 2022.

Observera att de nya datumen för älgjaktens start är det tidigaste datum älgjakten kan starta i älgskötselområden och licensområden och det finns inget hinder att börja älgjakten vid ett senare datum om man planerat detta med tanke på de jakttider som gällde tidigare.

För jakt på älgkalv på oregistrerad mark förändras jakttidens längd till de fem första dagarna av älgjakten och här gäller alltså att jaktstart måste ske den 1 september eller den 8 oktober beroende på om man jagar i september- eller oktoberområde för jaktstart.

Länsstyrelsen vill uppmana alla berörda att hålla sig uppdaterade om förändringarna i jakttider för övriga arter som alltså träder i kraft den 1 juli 2021.

För mer information, kontakta

Jonas Nordström, vilthandläggare Länsstyrelsen i Dalarnas län

010-225 04 85

Jonas.nordstrom@lansstyrelsen.seÄmnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige