Gå direkt till innehåll
Kostsam masshantering i bygget av Järva begravningsplats. Men Stockholms stad bokför kostnaden som drift.
Kostsam masshantering i bygget av Järva begravningsplats. Men Stockholms stad bokför kostnaden som drift.

Nyhet -

Staden gömmer byggkostnader – bokför investering som drift

Samma år som Järva begravningsplats började byggas ändrade Stockholms stad sin bokföringspolicy. Från och med 2021 ska vissa investeringskostnader redovisas som driftkostnader istället. På pappret sjönk därmed byggkostnaden för Järva begravningsplats det året från 88,8 miljoner till 49 miljoner kronor. I verkligheten var kostnaden fortfarande 88,8 miljoner, men 39,8 av dessa hade flyttats till en annan tabell.

Kyrkogårdsförvaltningen hänvisar till Rådet för kommunal redovisning, RKR, som anger vad som ska tas på investeringsmedel och vad som kan tas på drift. Riktlinjerna förtydligades under 2021, och Stockholms stad valde då att ändra sin redovisning. Ändringen av stadens bokföringspolicy gällde alla stadens förvaltningar, inte bara kyrkogårdsförvaltningen, och totalt i staden flyttades 800 miljoner kronor från investeringar till driftskostnader i boksluten från 2021.

– Ett byggprojekt kan inte ha driftkostnader. De tillkommer när byggnaden sätts i drift. Staden tar här chansen att feltolka RKR och därmed snygga till redovisningen för flera stora genomförandeprojekt som dragit över budget, säger Björn Erdal från miljönätverket Låt Parken Leva som särskilt följer begravningsplatsbygget i Järva.

RKR:s riktlinjer anger att investeringsutgifter direkt ska höra ihop med, eller ha en nära anknytning till, tillverkningen av tillgången – till exempel byggandet av en begravningsplats – ”samt bidra till tillgångens framtida värde och/eller servicepotential.”

Kyrkogårdsförvaltningen säger att de omklassificerar ”det som inte ger ett mervärde för anläggningen, till exempel sanering och rivning” från investeringsutgifter till driftkostnad. För Järva begravningsplats har till exempel den kostsamma hanteringen av förorenade massor flyttats från investeringar till drift, trots att den direkt hör ihop med byggandet. Den bidrar även till begravningsplatsens framtida värde eftersom ingen vill bli begravd i förorenad jord.

– Förvaltningens ordval ”mervärde” är en vinklad tolkning av ordet ”värde” i RKR:s riktlinjer. Ett luddigt ord som gjort för att trolla bort byggkostnader, säger Björn Erdal.

Låt Parken Leva anser det viktigt att kostnadsutvecklingen i stora byggprojekt som löper över flera år ska vara lätt att följa och jämföra med beslutade och budgeterade medel. Investeringar redovisas projekt för projekt men driften redovisas endast som en anonym klumpsumma, och det går inte att se hur stor del av driftkostnaden som hänför sig till ett speciellt projekt.

– Stadens tolkning av riktlinjerna försvårar insynen för både allmänhet och politiker, och det kan knappast ha varit RKR:s avsikt, säger Björn Erdal.

-

Kostnader Järva begravningsplats

2021

Bokfört som investering: 49 mnkr

Flyttat till drift: totalt 41,2 mnkr, varav 39,8 mnkr för Järva

2022

Bokfört som investering: 97,7 mnkr

Flyttat till drift: totalt 15,3 mnkr, varav 11,1 mnkr för Järva

2023

Prognos bokfört som investering: 134 mnkr

Prognos flyttat till drift: 12 mnkr, varav 8,5 mnkr förbrukat i Järva (oktober 2023)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige